053 2032 136

Academie Sociaal Domein - GGZ in de Wlz

Ook in deze tijden van corona zetten we onze Academie Sociaal Domein voort. Vorige week stond de academie in het teken van de Wlz en dan met name de nieuwe groep GGZ klanten die vanaf volgend jaar zal instromen.

Tijdens de academie kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
– Wettelijke kaders
– Huidige doelgroep
– Nieuwe doelgroep GGZ
– De verschillen tussen de Wmo en de Wlz
– Besluitvorming tarieven en de gevolgen hiervan

Vooral dit laatste onderwerp heeft voor discussie gezorgd. Bijna alle deelnemers maakten zich zorgen om de grote verschillen in de tariefstelling rondom Beschermd Wonen en over wat dit mogelijk gaat doen met de wachtlijsten in de Wmo ten opzichte van de Wlz.

We zouden hierover graag in gesprek gaan met meerdere (centrum) gemeenten. Is dit een vraagstuk waarmee je bezig bent? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer en vraag naar Tessa of Carlijn.

Telefoonnummer: 053 – 203 21 36