053 2032 136

Academie Sociaal Domein - Wlz en instroom GGZ

Ook in deze corona-periode zetten we onze Academie Sociaal Domein voort. Vorige week stond de academie in het teken van de Wlz en de nieuwe groep GGZ klanten die vanaf volgend jaar zal instromen.

Met name het onderwerp over de hoogte verschillen in de tariefstelling rondom Beschermd Wonen heeft geleid tot een interessante dialoog. We zouden hierover graag in gesprek gaan met meerdere (centrum) gemeenten. Is dit een vraagstuk waarmee je bezig bent? Wil je je visie en ervaringen delen met meerdere gemeenten? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer en vraag naar Tessa of Carlijn.

Telefoonnummer: 053 – 203 21 36.