053 2032 136

Cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een grote zorgaanbieder!

Naast dat SDO Support veel kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken uitvoert in opdracht van gemeenten, voeren we ook onderzoeken uit in opdracht van zorgaanbieders.

In december hebben we dan ook een telefonisch klanttevredenheidsonderzoek gehouden bij een grote zorgaanbieder die Hulp bij het Huishouden biedt. Een telefonisch onderzoek heeft veel voordelen ten opzichte van een schriftelijk onderzoek. Zo kunnen de onderzoeksmedewerkers beter doorvragen op gegeven antwoorden en kunnen tegenstrijdige antwoorden worden benoemd en opgehelderd.

Afgelopen week hebben we de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. De resultaten zijn opgenomen in een interactief dashboard waartoe de opdrachtgever een eigen inlog heeft. Ook hebben we een samenvattend rapport opgeleverd met daarin conclusies en aanbevelingen.

Goed om te zien dat sprake is van een hoge mate van tevredenheid over zowel het resultaat van de Hulp bij het Huishouden, als ook de huishoudelijk medewerkers en de zorgaanbieder. Zeker in deze COVID-19 periode!