053 2032 136

Kwaliteitsonderzoek Hulp bij het Huishouden gemeente Emmen afgerond!

SDO Support voert ieder jaar onderzoek uit naar de kwaliteit van Hulp bij het Huishouden in de gemeente Emmen. Hierbij onderzoeken we de tevredenheid van klanten die gebruikmaken van de voorziening. Deze tevredenheid meten we door middel van interviews die we afnemen bij de klanten thuis. De vragenlijst die hiervoor wordt gebruik is in samenspraak met de gemeente én de zorgaanbieders opgesteld.

Daarnaast voeren we een technische meting uit waarbij we objectief het schoonmaakresultaat schouwen. De combinatie van de subjectieve beleving van de klant en een objectieve schouw maakt dat we de kwaliteit kunnen meten.

De resultaten van het onderzoek bespreekt gemeente Emmen periodiek met zorgaanbieders. Gezamenlijk inventariseren zij op welke wijze verbeterslagen mogelijk zijn. Op deze wijze zorgt gemeente Emmen gezamenlijk met de zorgaanbieders voor kwaliteitsborging van Hulp bij het Huishouden.