053 2032 136

Onderzoeken en COVID-19

In 2020 stonden weer mooie onderzoeken gepland. Onderzoeken naar doelgroepen, kwaliteit en toetsing van beleidsdoelstellingen.

SDO Support heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een organisatie die door middel van klantervaringen verschillende waarden meet. De maatregelen rondom COVID-19 hebben helaas een direct gevolg voor de voortgang van deze onderzoeken.

Samen met onze klanten hebben we besproken hoe hiermee om te gaan. Uitstellen, afstellen of toch een alternatief meetinstrument inzetten? Met al onze klanten hebben we naar tevredenheid een oplossing gevonden die voor alle partijen werkt.

In de meeste gevallen betekent dit dat het onderzoek is uitgesteld naar eind 2020 of 2021.
We hebben echter niet stil gezeten! We zijn afgelopen maanden druk bezig geweest om onze meetinstrumenten aan te scherpen en waar mogelijk te verbeteren. De afhankelijkheid van het menselijke contact in onze onderzoeken kunnen we niet voorkomen, dat zien we juist als een meerwaarde. Toch zijn we op zoek gegaan naar creatieve (digitale) mogelijkheden zodat een aantal geplande onderzoeken alsnog uitgevoerd konden worden.

Ook zijn we aan de slag gegaan om onze klanten de mogelijkheid te geven om realtime de voortgang van onze onderzoeken te volgen middels dashboards in power BI.

Trots zijn we op de stappen die we hebben gezet. Vol energie en enthousiasme starten we binnenkort weer met nieuwe onderzoeken!