053 2032 136

Onlangs in het nieuws

Afstemming zorgwetten knelt op verschillende vlakken.
De afstemming tussen de Wmo, de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) kan beter. Op dit moment schuurt het tussen de drie zorgwetten. In het rapport ‘Zorg voor samenhangende zorg’ staat dat het knelt, zowel in de regels, in de verantwoordelijkheidsverdeling en waar het gaat om het budget. Dat is de conclusie die de Raad voor het openbaar bestuur (de Rob) trekt naar aanleiding van onderzoek.

Groei in kennis

“Bij ons thuis doen we eigenlijk allemaal iets in de zorg, of dat nou praktisch zorg verlenen is of zorgaanbieders en gemeenten ondersteunen”, vertelt Lissa. “In de startfase van Wmo Support werkte ik af en toe een dagje mee. Dat werden er steeds meer en dat lukte prima naast mijn studie. Tijdens mijn stage werkte ik hier een half jaar fulltime en sinds mijn afstuderen ben ik hier drie dagen in de week. Ik heb meegemaakt hoe Wmo Support in korte tijd is gegroeid. Niet alleen in bezetting – we zijn ondertussen voor de tweede keer verhuisd – maar ook in kennis. Van simpele Excel-bestanden naar goede, handige en betrouwbare systemen. Mooi om die ontwikkelingen te zien!”

Juridische zaken en meer

“Ik heb veel rapportages gemaakt van cliëntervaringsonderzoeken en kwaliteitsonderzoeken. Collega’s voerden de huisbezoeken uit en van de data maakte ik rapportages. Dit heb ik nu overgedragen aan een andere collega. Altijd goed als iemand er met een frisse blik naar kijkt. Nu houd ik me bezig met de juridische zaken die voorbijkomen, zoals arbeidsovereenkomsten. Maar bijvoorbeeld ook met financiën. Zo ben ik projectmedewerker voor een gemeente en houd ik me bezig met factuurcontrole en administratie. Voor zorgaanbieders is administratie niet het leukste gedeelte van hun werk. Maar het moet toch gebeuren en wij zijn er juist sterk in. Fijn als je elkaar daarin kunt helpen!”