053 2032 136

Wat verstaat SDO Support onder een gezonde werkomgeving?

Wij zijn gék op onze lunchpauze. Niet omdat we dan zo snel mogelijk het kantoor ontvluchten omdat ons werk zo vervelend is, de collega’s zo saai zijn of onze werkplek niet om uit te houden is. Integendeel! Wij doen ons werk met veel plezier, met leuke mensen om ons heen en op een inspirerende werklocatie. Maar de lunchpauzes zijn bij ons gewoon erg leuk! Als organisatie zijn we daar blij mee, omdat wij vinden dat de lunchpauze ook een onderdeel is van een gezonde werkomgeving. Het is hét moment om te weten te komen waar iedereen zich buiten werktijd mee bezighoudt en je met elkaar te verbinden als team. Niet alleen worden er dan foto’s en de laatste nieuwtjes gedeeld, er kan ook serieus gediscussieerd worden, maar vooral de factor humor doet het goed.

Een goede werkplek hebben, staat of valt niet alleen met een passende financiële beloning: het werk uitdagend houden en een prettige werksfeer, zijn minstens zo belangrijk. Allemaal begrippen waarvan de invulling sterk persoonsgebonden is, en ook de waardering onderling in zwaarte kan verschillen. De juiste invulling en verdeling zijn ontzettend belangrijk voor het plezier dat je in je werk beleeft en of je dus als organisatie en medewerker bij elkaar past. Daarom besteden wij bij het werven van nieuwe medewerkers er aandacht aan om te kijken of die match er is. Want als je als werknemer goed bij de organisatie past, is werken leuk. En daar hebben wij niet alleen als organisatie profijt van, maar ook onze klanten: een win-win-win-situatie zou je het kunnen noemen.

Bij de start van een organisatie ontstaat er een bedrijfscultuur. In de meeste gevallen gebeurt dat niet zo bewust. Als startende ondernemer ben je in het begin vooral bezig met bestaansrecht creëren en er zoveel aan overhouden dat je ervan kunt bestaan. Toch is het een heel belangrijk moment in de cultuurvorming, want een bestaande cultuur verander je niet zomaar, blijkt uit vele praktijkvoorbeelden. Bij het ontstaan van SDO Support was een belangrijk uitgangspunt: wij willen graag samen met leuke collega’s een hoge kwaliteit diensten leveren en veel plezier hebben in ons werk. Niet dat deze woorden op papier stonden of officieel zijn benoemd, maar het was wel de drijfveer om de organisatie te starten. Achteraf blijkt pas hoe belangrijk deze intentie is geweest voor de cultuur die er nu is, want ook nu nog zijn ‘samenwerken’, ‘kwaliteit leveren’ en ‘plezier in het werk’ belangrijke waarden die de uniciteit van SDO Support onderstrepen.

Hoe we daar invulling aan geven in de praktijk? Wat wij belangrijk vinden, is dat iedereen zich betrokken voelt bij de organisatie en dat we samen werken aan een goed resultaat. Dat doen we door te investeren in onze medewerkers, aan de ene kant door kennis te delen en aan de andere kant door oog voor elkaar te hebben. Daarnaast stimuleren we de betrokkenheid bij onze organisatie: bij ons kan iedere medewerker invloed uitoefenen op zijn werk en het zelf bedenken van oplossingen waarderen we. We communiceren open en eerlijk over ideeën en toekomstplannen, zodat iedereen op de hoogte is en mee kan denken. Binnen onze Academie Sociaal Domein geven we inspiratie en informatie die direct toe te passen is in het werk. Maar ook individuele medewerkers delen de kennis die ze opdoen, zodat we er samen beter van worden.

O ja, behalve op onze lunchpauze zijn we ook gék op ons weekend. Nee, niet omdat we die met onze collega’s doorbrengen. Gelukkig hebben we ook allemaal een privéleven waar we weer even lekker bij kunnen tanken, ieder op zijn eigen manier. Even een paar dagen waarin we vooral even níet aan ons werk denken. Wanneer het dan op maandagochtend op de werkvloer gonst van de verhalen over het weekend, zijn wij als werkgever blij. Blij omdat onze werknemers de kunst van het loslaten beheersen, het loslaten van je werk, zodat iedereen weer fris aan de nieuwe werkweek begint. Ook dat hoort bij een gezonde werkomgeving.

Bericht geplaatst op 1 november 2018