053 2032 136

Onderzoek overig

Er is veel te onderzoeken in het sociaal domein. Of het nu gaat om klantbeleving, data analyse of een marktonderzoek, SDO Support kan u hierbij helpen.

Naast kwaliteitsonderzoeken hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van verschillende soorten onderzoek. Binnen SDO Support is veel kennis aanwezig van de verschillende onderdelen binnen het sociaal domein. Een grote uitdaging in het sociaal domein is het belichten van thema’s vanuit diverse perspectieven. Doordat veel verschillende stakeholders betrokken zijn in het sociaal domein, ontstaan diverse belangen. Wij bekijken deze overstijgend en gebruiken dat in onze onderzoeken.

  • Voor- onderzoek voor toezicht en handhaving
  • De afdeling toezicht en handhaving binnen het sociaal domein heeft veel informatie nodig om een dossier compleet te krijgen. SDO Support wordt steeds vaker ingeschakeld om hierin een deelonderzoek uit te voeren. Denk hierbij aan het meten van kwaliteit binnen een instelling of het toetsen van de wettelijke voorschriften en richtlijnen.

  • Behoefte onderzoek informele zorg
  • SDO Support heeft voor een zorgaanbieder onderzocht welke behoefte er is aan informele zorg. Hierbij hebben we in kaart gebracht wat de lichamelijke en sociale behoeftes zijn van huidige cliënten en welke mogelijk ingevuld kunnen worden middels informele zorg.

  • Gevolgen inkoopsystematiek op monitoring
  • De wijze van inkoop van zorg en ondersteuning kent grote gevolgen in de backoffice en financiële monitoring. SDO Support heeft in kaart gebracht welke gevolgen een inkoopstrategie heeft voor de gewenste monitoring.

  • Integrale aanpak jongeren in de fase naar volwassenheid
  • Wat begonnen is als een afstudeeronderzoek is inmiddels veel verder ontwikkeld. De problematiek rondom de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo wordt breed gedragen door veel gemeenten. SDO Support heeft onderzoek gedaan naar bevorderende en belemmerende factoren van een integrale aanpak voor jongeren in de fase naar volwassenheid. Middels kennissessies wordt dit thema nader onderzocht. Gezamenlijk met gemeenten kijken we hoe we passende (vervolg) ondersteuning voor deze doelgroep kunnen realiseren.

  • Marktonderzoek regie en backoffice applicaties
  • Dat SDO Support veel kennis heeft van de processen in het sociaal domein is geen geheim. Daarnaast worden we bij implementatietrajecten vaak ingehuurd als adviseur. Door deze jarenlange ervaring met de verschillende partijen in dit werkgebied worden we ingehuurd om vanuit deze processen op gemeenteniveau te onderzoeken welke softwareapplicatie(s) het beste aansluit(en).