053 2032 136

Voor elk onderzoek kijken we naar de best passende meetmethode

Bij onze onderzoeken binnen het sociaal domein maken wij gebruik van de meest effectieve en gebruiksvriendelijke vragenlijsten. Voor sommige onderzoeken maken we zo’n vragenlijst zelf, maar wanneer er een goede methode beschikbaar is, dan kiezen we daar ook graag voor. Het belangrijkste criterium is altijd de kwaliteit. Zo kwamen we voor een nieuw onderzoek uit bij de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB).

 

Waarom waren wij op zoek naar een nieuwe meetmethode?

SDO Support kwam in aanraking met de AVVB nadat we een vraag hadden gekregen van een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zochten een onafhankelijke organisatie om 56 cliënten te scoren die een ‘volledig pakket thuis’ (vpt) ontvingen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De opdracht was om het dagelijks functioneren van deze cliënten individueel in kaart te brengen en om te kijken of zij wel juist geclassificeerd waren. Zo’n vraag had SDO Support nog niet eerder gehad en het is dan voor ons een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. De organisatie van een onderzoek is voor ons niet het probleem, daar hebben we veel ervaring mee. Ook als het om grote aantallen respondenten gaat. Het belangrijkste vraagstuk dat we in dit geval moesten oplossen, was het maken of vinden van een bruikbare meetmethode.

De AVVB helpt om de juiste zorgbehoefte te bepalen

Bij deze zoektocht kwamen we uit bij het Expertisecentrum De Borg. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van een meetinstrument dat goed bleek aan te sluiten bij onze behoefte: de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB). De AVVB is een vragenlijst die adaptieve vaardigheden meet. Adaptieve vaardigheden zijn vaardigheden die iemand (dagelijks) nodig heeft om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Daarbij kun je denken aan het onderhouden van sociale contacten, maar ook aan het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals tandenpoetsen en afwassen.
Sinds de komst van de DSM-5 bepaal je de ernst van een verstandelijke beperking niet langer aan de hand van het IQ, maar aan de hand van het niveau van adaptief functioneren. Dit niveau geeft een veel beter beeld van welke zorg of ondersteuning iemand nodig heeft, dan een score van een IQ-test.

Samen werken aan een bruikbare vragenlijst

Femke Jonker, verbonden aan Expertisecentrum De Borg, doet voor haar promotie een onderzoek naar de AVVB. Ze nodigt zoveel mogelijk organisaties uit gebruik te maken van de vragenlijst. Voor het onderzoek zijn 630 ingevulde vragenlijsten nodig. Wij vinden het fijn dat we in één keer 56 ingevulde vragenlijsten hebben kunnen aanleveren en daarnaast onze ervaringen tijdens het gebruik hebben kunnen delen. Op deze manier kan Femke de vragenlijst zo hanteerbaar en bruikbaar mogelijk maken voor de praktijk.

Hoe hebben we het onderzoek uitgevoerd?

In twee weken tijd hebben twee van onze interviewers 56 vragenlijst kunnen afnemen. Dat deden ze door de persoonlijk begeleiders te interviewen met de vragen van de AVVB. De interviewers zijn vooraf getraind in het gebruik van de vragenlijst. Normaal gesproken vult een persoonlijk begeleider de AVVB zelfstandig in. Voor ons onderzoek hebben we de opzet net iets anders gemaakt door gebruik te maken van interviewers. Deze keuze had drie voordelen. Ten eerste was het hierdoor niet nodig om eerst de persoonlijk begeleiders te instrueren en te laten oefenen met de lijst. Ten tweede konden we door deze werkwijze garanderen dat de vragenlijsten op de juiste manier werden ingevuld en daardoor bruikbaar zijn voor zowel Femkes als voor ons eigen onderzoek. Als laatste was het een mooie bijkomstigheid dat onze interviewers ook gelijk ruime ervaring konden opdoen over de bruikbaarheid van de AVVB en deze ervaringen konden terugkoppelen aan Femke.
Onze interviewers hebben een hbo-opleiding die aansluit bij het werkveld en ook ruime werkervaring binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Doordat zij bekend zijn met de belevingswereld van de doelgroep, konden zij tijdens de interviews op het juiste moment doorvragen en controlevragen stellen die de juistheid van de score toetsten.

Goed bruikbaar in de praktijk

Het onderzoek van SDO Support bij de zorgaanbieder is in december 2018 uitgevoerd. Binnen vier weken hebben we het complete onderzoek kunnen uitvoeren: van de planning tot en met het opleveren van de rapportage. Deze snelle uitvoering is mede te danken aan de AVVB. De nieuwe methode was precies wat we zochten en we zijn er dan ook zeer enthousiast over! Al voor gebruik viel ons de kwaliteit op: heldere vragen, eenduidig en met een duidelijke indeling. Tijdens het onderzoek werd onze eerste indruk bevestigd door onze interviewers. Zij gaven aan dat de vragenlijst makkelijk te doorlopen was door de logische vragen, die in elkaars verlengde liggen. Het zijn concrete vragen die passen bij de praktijk van het dagelijkse leven. Ook is gebleken dat de ingevulde scorelijsten goed te bespreken zijn met cliënten.
Het toekennen van een score was in de praktijk makkelijk uit te voeren. Bij elke vraag vul je een score in van 1 tot 5. Een 1 geeft aan dat de cliënt de vaardigheid niet uitvoert, ook niet met hulp, terwijl een 5 staat voor het zelfstandig uitvoeren van de vaardigheid. Met de scores daar tussenin kun je nuances aanbrengen.

Wilt u meer weten?

Kenmerkend voor onze organisatie is dat we, naast het bieden van diensten van een goede kwaliteit, graag onze kennis en ervaringen delen. Dus wilt u meer weten over onze ervaringen met de AVVB, wilt u dat wij een onderzoek voor uw organisatie uitvoeren of vindt u het om een andere reden zinvol om eens met ons in gesprek te gaan? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 053 – 2032 136 en vragen naar Patrick Boon of Tessa Gilbers, of mail naar info@sdo-support.nl. Meer informatie over onze mogelijkheden voor onderzoek vindt u onder het tabblad “Wat kunnen wij voor uw gemeente doen?”.