053 2032 136

“Voeren jullie ook onderzoeken voor de Jeugdwet uit?”

“Voor de Jeugdwet hebben we contractafspraken gemaakt met diverse zorgaanbieders. We willen graag weten of zij hun contractafspraken naleven, maar ook of de cliënten geholpen zijn met de zorg of ondersteuning die ze krijgen. Kunnen jullie dat onderzoeken?”

Bij het inrichten van de jeugdzorg heeft de nadruk gelegen op het leveren van de juiste zorg en het inrichten van de processen eromheen. Nu is het tijd om te toetsen of cliënten tevreden zijn met de zorg of ondersteuning die ze krijgen, en om te kijken of en hoe er verbeterd kan worden. Aan de ene kant hangt de kwaliteit af van de contractafspraken die gemeenten hebben gemaakt met zorgaanbieders, aan de andere kant is het belangrijk dat de zorg of ondersteuning het gewenste resultaat oplevert.

De eerste metingen zijn gedaan

Maar om terug te komen op de startvraag: ja, we kunnen kwaliteitsonderzoeken voor de Jeugdwet uitvoeren. Dat we deze nieuwe vorm van onderzoek hebben ontwikkeld, past goed bij het innovatieve karakter van SDO Support. Vanwege onze ervaring met het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken voor andere soorten zorg en ondersteuning die al langer binnen het sociaal domein vallen, hadden we de vraag naar een kwaliteitsonderzoek voor de jeugdzorg al voorzien. We zijn daarom in 2016 begonnen met het ontwikkelen van het onderzoek en de eerste metingen zijn in 2017 verricht.

Hoe meet je de kwaliteit van de jeugdzorg?

Hoe meet je de kwaliteit van de jeugdzorg op een correcte, maar ook persoonlijke manier? Dat was de eerste vraag die we onszelf stelden, toen we een kwaliteitsonderzoek voor de jeugdzorg gingen ontwikkelen. Samen met zorgverleners uit de jeugdzorg hebben we die vraag beantwoord en vervolgens een methode ontwikkeld.

Voor een gedeelte bestaat het kwaliteitsonderzoek uit een aantal vaste punten die we checken, bijvoorbeeld: hoe ziet het ondersteuningsplan eruit, welke behandeldoelen zijn er en zijn die doelen SMART omschreven? Daarnaast houden we een interview met het kind en/of diens ouders/verzorgers. Dat is iets wat zorgvuldigheid vereist. Het welzijn van het kind staat voorop. De interviews zijn daarom altijd in de thuissituatie en worden gehouden door zorgverleners die in de jeugdzorg werken. Doordat we de informatie uit het interview naast het ondersteuningsplan leggen, kunnen we kijken of de resultaten van de ondersteuning in lijn zijn met het ondersteuningsdoel. Daarnaast meten we ook de tevredenheid over de behandeling.

Kwaliteitsonderzoek jeugdzorg is maatwerk

Nog meer dan bij onze andere diensten is het begrip ‘maatwerk’ hier van toepassing. Er vallen vele verschillende vormen van zorg en ondersteuning onder de Jeugdwet. Dat vraagt om een onderzoek dat precies aansluit bij de wensen van uw gemeente. Dat is tegelijkertijd ook de reden waarom we zoveel voldoening halen uit het uitvoeren van het kwaliteitsonderzoek jeugdzorg, we leveren namelijk graag meer dan een standaardproduct. We willen graag dat u als gemeente grip heeft op de zorg en ondersteuning die de burger ontvangt, met als resultaat een tevreden burger. Dat drijft ons en het zorgt ervoor dat we ons werk met veel plezier blijven doen en dat we blijven werken aan verbetering.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over onze mogelijkheden voor onderzoek vindt u onder het tabblad “Wat kunnen wij voor uw gemeente doen?”. Of neem contact met ons op. U kunt ons bellen (T 053 203 21 36) of mailen (info@sdo-support.nl) voor meer informatie. Voor een antwoord op uw specifieke vragen kunt u vragen naar Tessa Gilbers. We spreken graag met u!