053 2032 136

Kennis-sessie: Kwetsbare jeugd in de overgangsfase naar volwassenheid

Bent u werkzaam in het Sociaal Domein als Wmo consulent, Jeugd consulent of beleidsadviseur en (in)direct betrokken bij het bieden van passende (vervolg)ondersteuning aan jeugdigen in de fase naar volwassenheid (16-27 jaar)? Dan nodigt SDO Support u graag uit voor de kennis-sessie kwetsbare jeugd in de overgangsfase naar volwassenheid. 

Tijdens deze sessie delen we aan de hand van de uitkomsten van kwalitatief onderzoek hoe jeugdigen de overgangsfase naar volwassenheid ervaren. Tevens staan we stil bij bevorderende en belemmerende factoren om een integrale samenwerking tussen Wmo- en Jeugdconsulenten te realiseren waarbij de jeugdige centraal staat.