053 2032 136

Agenda

18 mei 2021

Training: Grip op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

In de training gaan we dieper in op de vraag welke stappen u kunt ondernemen om een vroegtijdige risico-inschatting te maken van de kwaliteit of rechtmatigheid van zorg en waar nodig aanbieders tijdig kunt bijsturen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u advies voor een passende aanpak in de praktijk. Hierbij deelt SDO Support haar ervaringen aan de hand van uitgevoerde onderzoeken en projecten.

20 mei 2021

Intern: Zakelijk tekenen

Onze medewerkers coördineren diverse projecten in het Sociaal Domein waarbij vaak sprake is van complexe vraagstukken. Het is aan hen om gemeenten te ondersteunen deze vraagstukken helder te krijgen, zodat gestructureerd en effectief kan worden gewerkt aan een oplossing. De training zakelijk tekenen helpt onze medewerkers de complexe vraagstukken die zij in de praktijk tegenkomen visueel te maken. De verwachting is dat dit onze oplossingsgerichte aanpak versterkt.

20 mei 2021

Training: AVG in het sociaal domein

In deze opleiding leggen we de spelregels uit aan de hand van praktijkvoorbeelden in het sociaal domein. De herkenbare situaties die we gebruiken, zorgen voor bewustwording van de risico’s en door het verhalende element onthoud je het makkelijker: een bewezen effectieve leermethode. Denk je nu “wat zal dat een lange saaie dag worden”? Nee hoor! Onze docenten zijn prima in staat deze taaie stof levendig te behandelen!

15 juni 2021

Training: Grip op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

In de training gaan we dieper in op de vraag welke stappen u kunt ondernemen om een vroegtijdige risico-inschatting te maken van de kwaliteit of rechtmatigheid van zorg en waar nodig aanbieders tijdig kunt bijsturen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u advies voor een passende aanpak in de praktijk. Hierbij deelt SDO Support haar ervaringen aan de hand van uitgevoerde onderzoeken en projecten.