053 2032 136

Agenda

8 mei 2024

Training: Rechtmatigheid PGB

Tijdens deze training wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te bepalen het pgb rechtmatig wordt ingezet. U ontvangt onder andere informatie over het uitvoeren van dossiercontroles en over het voeren van een rechtmatigheidsgesprek met de budgethouder en/of diens vertegenwoordiger. SDO Support deelt tijdens deze training ook haar eigen ervaringen m.b.t. het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles aan de hand van uitgevoerde projecten.

19 juni 2024

Training: Rechtmatigheid PGB

Tijdens deze training wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te bepalen het pgb rechtmatig wordt ingezet. U ontvangt onder andere informatie over het uitvoeren van dossiercontroles en over het voeren van een rechtmatigheidsgesprek met de budgethouder en/of diens vertegenwoordiger. SDO Support deelt tijdens deze training ook haar eigen ervaringen m.b.t. het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles aan de hand van uitgevoerde projecten.

26 juni 2024

Training: Grip op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

In de training gaan we dieper in op de vraag welke stappen u kunt ondernemen om een vroegtijdige risico-inschatting te maken van de kwaliteit of rechtmatigheid van zorg en waar nodig aanbieders tijdig kunt bijsturen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u advies voor een passende aanpak in de praktijk. Hierbij deelt SDO Support haar ervaringen aan de hand van uitgevoerde onderzoeken en projecten.