053 2032 136

Agenda

15 juli 2021

Training: Grip op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

In de training gaan we dieper in op de vraag welke stappen u kunt ondernemen om een vroegtijdige risico-inschatting te maken van de kwaliteit of rechtmatigheid van zorg en waar nodig aanbieders tijdig kunt bijsturen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u advies voor een passende aanpak in de praktijk. Hierbij deelt SDO Support haar ervaringen aan de hand van uitgevoerde onderzoeken en projecten.

31 augustus 2021

Training: AVG in het sociaal domein

In deze opleiding leggen we de spelregels uit aan de hand van praktijkvoorbeelden in het sociaal domein. De herkenbare situaties die we gebruiken, zorgen voor bewustwording van de risico’s en door het verhalende element onthoud je het makkelijker: een bewezen effectieve leermethode. Denk je nu “wat zal dat een lange saaie dag worden”? Nee hoor! Onze docenten zijn prima in staat deze taaie stof levendig te behandelen!

16 september 2021

Training: Grip op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

In de training gaan we dieper in op de vraag welke stappen u kunt ondernemen om een vroegtijdige risico-inschatting te maken van de kwaliteit of rechtmatigheid van zorg en waar nodig aanbieders tijdig kunt bijsturen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u advies voor een passende aanpak in de praktijk. Hierbij deelt SDO Support haar ervaringen aan de hand van uitgevoerde onderzoeken en projecten.

30 september 2021

Training: Effectieve zorgmatch (zorgaanbod met verblijf)

Lange wachttijden en geen overzicht in het (daadwerkelijke) aanbod van zorg met verblijf. Herkenbaar? Dan is het wellicht tijd dat er binnen uw gemeente actie wordt ondernomen. Tijdens deze training gaan we aan de slag met het schrijven van een plan van aanpak om deze problematiek aan te pakken binnen uw eigen gemeente. We nemen u mee in welke stappen genomen moeten worden, welke stakeholders u moet betrekken en hoe u dit plant en kunt inbedden in uw eigen gemeentelijke organisatie.