053 2032 136

Agenda

25 mei 2022

Training: Rechtmatigheid PGB (25 mei)

Tijdens deze training wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te bepalen het pgb rechtmatig wordt ingezet. U ontvangt onder andere informatie over het uitvoeren van dossiercontroles en over het voeren van een rechtmatigheidsgesprek met de budgethouder en/of diens vertegenwoordiger. SDO Support deelt tijdens deze training ook haar eigen ervaringen m.b.t. het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles aan de hand van uitgevoerde projecten.

13 juni 2022

Training: Grip op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (13 juni)

In de training gaan we dieper in op de vraag welke stappen u kunt ondernemen om een vroegtijdige risico-inschatting te maken van de kwaliteit of rechtmatigheid van zorg en waar nodig aanbieders tijdig kunt bijsturen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u advies voor een passende aanpak in de praktijk. Hierbij deelt SDO Support haar ervaringen aan de hand van uitgevoerde onderzoeken en projecten.

19 september 2022

Training: Rechtmatigheid PGB (19 september)

Tijdens deze training wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te bepalen het pgb rechtmatig wordt ingezet. U ontvangt onder andere informatie over het uitvoeren van dossiercontroles en over het voeren van een rechtmatigheidsgesprek met de budgethouder en/of diens vertegenwoordiger. SDO Support deelt tijdens deze training ook haar eigen ervaringen m.b.t. het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles aan de hand van uitgevoerde projecten.

10 oktober 2022

Training: Grip op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (19 oktober)

In de training gaan we dieper in op de vraag welke stappen u kunt ondernemen om een vroegtijdige risico-inschatting te maken van de kwaliteit of rechtmatigheid van zorg en waar nodig aanbieders tijdig kunt bijsturen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u advies voor een passende aanpak in de praktijk. Hierbij deelt SDO Support haar ervaringen aan de hand van uitgevoerde onderzoeken en projecten.