053 2032 136

Kwaliteit- en rechtmatigheidsonderzoek

SDO Support meet al jaren de kwaliteit en rechtmatigheid van geleverde hulp, zorg en ondersteuning in het sociaal domein. We durven onszelf dan ook de specialist en marktleider te noemen als het gaat om dit soort onderzoeken.

Laat de feiten spreken

U weet pas zeker of uw beleid werkt, wanneer u de resultaten en ervaringen meet. Daar helpen we u graag bij. Door onze jarenlange ervaring hebben we methodieken ontwikkeld die een goede afspiegeling geven van de werkelijkheid.

U geeft aan wat u graag wilt weten van de cliënten. Deze informatiebehoefte zetten wij om in een onderzoeksopzet die we, na uw goedkeuring, gaan uitvoeren. En we geven u graag wat meer: in onze rapportages maken we een directe koppeling met de praktijk en geven we u concrete aanbevelingen waarmee u gelijk aan de slag kunt.

De onderzoeken samen geven een compleet beeld van de kwaliteit van de geleverde zorg. Zowel cliënten, zorgaanbieders als gemeenten waarderen deze werkwijze. Dit zorgt voor een kwalitatief hoogstaand en goed gedragen onderzoeksresultaat.