053 2032 136

Onderzoek

SDO Support voert al jaren cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoeken en kwaliteit- en rechtmatigheidsonderzoeken uit in het Sociaal Domein. We durven onszelf dan ook de specialist en marktleider te noemen als het gaat om dit soort onderzoeken.

Laat de feiten spreken

U weet pas zeker of uw beleid werkt, wanneer u de resultaten en ervaringen meet. Daar helpen we u graag bij. Door onze jarenlange ervaring hebben we methodieken ontwikkeld die een goede afspiegeling geven van de werkelijkheid.

U geeft aan wat u graag wilt weten van de cliënten. Deze informatiebehoefte zetten wij om in een onderzoeksopzet die we, na uw goedkeuring, gaan uitvoeren. En we geven u graag wat meer: in onze rapportages maken we een directe koppeling met de praktijk en geven we u concrete aanbevelingen waarmee u gelijk aan de slag kunt.

De onderzoeken samen geven een compleet beeld van de kwaliteit en/of de ervaring van de geleverde zorg. Zowel cliënten, zorgaanbieders als gemeenten waarderen deze werkwijze. Dit zorgt voor een kwalitatief hoogstaand en goed gedragen onderzoeksresultaat.

Hieronder een greep uit onze onderzoeken: