053 2032 136

Administratie

Een goed werkende administratie in het Sociaal Domein is de basis voor een tevreden burger. Waarom wij dat vinden? Dat is simpel: wanneer u als gemeente de administratieve processen op orde heeft, zorgt dat voor een vermindering van administratieve lasten. U heeft dus meer tijd en geld over voor de daadwerkelijke zorginzet. En dat merkt de burger.

Wat kunnen we voor u doen?

We voeren alle voorkomende werkzaamheden uit die bij de administratie van het sociaal domein horen. Bijvoorbeeld door onze specialisten tijdelijk uw team te laten versterken of de administratie Wmo/Jeugd geheel of gedeeltelijk voor u uit te voeren. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Administratieve werkzaamheden vanaf de toewijzing t/m de declaratieafhandeling en uitbetaling aan aanbieders
  • Administratie, planning en communicatie leerlingenvervoer
  • Interne controles ingevoerde data
  • Analyseren van data t.b.v. managementinformatie

Het overnemen van een gehele administratie Wmo/Jeugd voor een gemeente kent meerdere voordelen. Door het team van SDO Support is continuïteit gewaarborgd. We werken met een vast team per gemeente, maar elk teamlid is ook betrokken bij andere gemeentelijke uitvoeringen. Zo kunnen werkzaamheden in geval van ziekte of vakantie altijd makkelijk worden overgedragen.

De basis die we hierbij hanteren zijn de landelijke “Standaard Administratie Protocollen”. Uiteraard kent iedere gemeente of regio weer eigen afspraken. SDO Support heeft daarom per gemeente een afsprakendocument waarin duidelijk en concreet alle afwijkende en aanvullende afspraken staan beschreven.

De kracht van eenvoud

Wij geloven in de kracht van eenvoud. Door processen zo overzichtelijk en simpel mogelijk in te richten, voorkomen we het maken van fouten. Veel handelingen zijn geautomatiseerd en worden automatisch gecontroleerd. We weten in onze werkwijze eenvoud en kwaliteit aan elkaar te verbinden. Want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Borging continuïteit

SDO Support voert administratieve dienstverlening uit voor grote gemeenten, maar ziet juist de vraag van kleinere gemeenten toenemen. We horen veel van deze gemeenten dat het borgen van continuïteit een belangrijke reden is voor het uitbesteden van deze werkzaamheden. Daar waar ze eerder kwetsbaar waren met 1 of 2 medewerkers, lopen de processen met SDO Support altijd door!

Besparing van kosten

Naast continuïteit en kwaliteit levert het inzetten SDO Support altijd een kosten besparing op bij haar klanten!