053 2032 136

Kennis en ervaring, gecombineerd met boerenverstand en Twentse nuchterheid: dát is SDO Support

Mensen vormen ons kapitaal. SDO Support werft actief high potentials. Wij leiden ze op, zetten ze in, verzamelen hun ervaringen en ontsluiten die in nieuwe producten. Onze mensen maken het verschil.

Carlijn Metternich Directeur
Tessa Gilbers Directeur
Patrick Boon Projectmanager
Susan Maas Financieel/administratief medewerker
Brigitte Schrave Projectcoördinator Sociaal Domein
Lissa Assink Projectcoördinator Sociaal Domein
Mike Huiskes Projectcoördinator Sociaal Domein
Shirley Veld Projectcoördinator Sociaal Domein
Elizabeth Rot Verandermanager
Bea Maartens Onderzoeksmedewerker
Erik op de Haar Projectcoördinator Sociaal Domein
Tycho Brouwer Projectondersteuner
Helmi Vos Projectcoördinator Sociaal Domein
Netty Bentvelsen Onderzoeksmedewerker
Hans Maartens Onderzoeksmedewerker
Hilde Abma Onderzoeksmedewerker
Thomas Bruinink Projectondersteuner
Coby Veenstra Onderzoeksmedewerker

Een sterk sociaal domein begint bij een goede basis

Zonder erbij na te denken heb je al heel vaak in je leven een glas water getapt uit de kraan. Je vindt het vanzelfsprekend dat het water helder is, een neutrale smaak heeft en goed gefilterd is. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? Nee. Daar kom je bijvoorbeeld al snel achter wanneer je op vakantie gaat. Daarvoor hoef je niet eens naar tropische oorden, want je merkt het ook al binnen Europa.

Al snel kom je tot de conclusie dat het daar soms anders is. Het water smaakt raar of je wordt er zelfs ziek van. Of er is niet eens een kraan met stromend water aanwezig. Dat doet je beseffen dat het nog best wel wat voeten in de aarde heeft om dat glas water te kunnen tappen. Het lijkt zo eenvoudig en het is zo essentieel voor ons bestaan, maar je weet pas echt wat je mist als je lekker water wilt gaan drinken en … het is er niet.

SDO Support staat voor de nieuwe generatie professionals in het sociaal domein

Wij werken vanuit de gedachte dat een gemeente een fundamentele meerwaarde biedt voor haar burgers. Vanuit ons vakgebied willen wij samen met gemeenten bouwen aan een sterk sociaal domein. Het uitgangspunt is een solide basis. Wanneer de basis op orde is, biedt dat vele mogelijkheden voor het verlenen van goede zorg, voor iedereen. Zo eenvoudig en helder als een glas water. En net zo onmisbaar.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Onze kracht zit in de combinatie van onze praktijkervaring, het verzamelen van kennis en het omzetten van deze complexe materie in duidelijke taal en praktische oplossingen. Wij richten werkprocessen zo in dat iedereen ermee overweg kan. Onze adviezen zijn helder en kunt u eenvoudig omzetten in daden. Dit komt door ons duidelijke taalgebruik, maar ook omdat we écht naar u luisteren. Alleen wanneer we het samen doen en de verbinding aangaan, komt er een oplossing waarmee u kunt werken. Dat vinden wij belangrijk, want zo krijgt uw gemeente steeds meer grip op het sociaal domein.

We zijn eerlijk in wat we vinden. Dat spreken we ook uit. U krijgt van ons altijd een eerlijk antwoord. Wat goed is, is goed. Zien wij verbeterpunten, dan geven we dat aan. Doet u een voorstel waarvan we in de praktijk hebben ervaren dat het niet werkt, ook dan hoort u dat van ons. Op deze manier kunnen we snel stappen zetten.

Onze nuchterheid gebruiken we om ons direct thuis te voelen bij een gemeente. We zien onszelf naast uw professionals staan, zodat we samen aan de slag kunnen gaan. Wij zijn niet snel uit het veld geslagen door tegenslagen of problemen. En we spreken graag in een taal die iedereen begrijpt. Zo zijn we makkelijk aanspreekbaar. Dat werkt wel zo prettig!

Onze daadkracht zorgt ervoor dat we snel en efficiënt te werk gaan. We maken een scan van wat nodig is. Zodra het beeld duidelijk is, nemen we samen met u een beslissing en gaan over tot de uitvoering. Dit zorgt ervoor dat we met veel energie werken, en blijven werken.

Ten slotte staan we voor kwaliteit. Onze gedreven medewerkers gaan samen met u op zoek naar de betekenis hiervan en de vertaling naar concrete afspraken en doelstellingen binnen uw organisatie.