053 2032 136

Expert op het gebied van administratie in het Sociaal Domein

Vindt u onderstaande onderdelen ook zo belangrijk als het gaat om de administratie van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet?

  • Kwaliteit en rechtmatigheid
  • Continuïteit
  • Snelheid en efficiëntie
  • Kosten besparing
  • Administratieve lasten vermindering
  • Overzicht en inzicht

Neem dan eens contact met ons op! SDO Support voert vanaf het prille begin van de Wmo in 2008 werkzaamheden uit voor gemeenten op het gebied van administratie in het Sociaal Domein. In die hoedanigheid zijn we medio 2014 al betrokken bij de inrichting van de administraties van diverse gemeenten voor de nieuwe taken in de Wmo, jeugdwet en participatiewet in 2015.

We kunnen dus met trots en in alle eerlijkheid zeggen dat we een expert zijn op het gebied van administratieve processen Wmo, Jeugd- en Participatiewet.

Binnen de administratieve dienstverlening kent SDO Support verschillende aanbiedingen:

  • Zo kunt u uw gehele backoffice administratie Wmo/Jeugd uitbesteden aan ons. Voor met name gemeenten onder de 40.000 inwoners kan het uitbesteden van een backoffice een behoorlijke besparing opleveren.
  • U kunt er ook voor kiezen de processen door ons te laten doorlichten vanuit de lean- denkwijze. U krijgt dan na afloop een procesbeschrijving en aanbevelingen incl. actielijst.
  • Medewerkers coachen en/of opleiden die werkzaam zijn op uw eigen administratie doen we ook. U kunt kiezen voor een van onze standaard opleidingen en trainingen, of u kiest voor een traject op maat.
  • Ten slotte zijn we ook goed met data en het analyseren hiervan. U kunt ons inzetten om de kwaliteit van uw data te beoordelen. Uiteraard ontvangt u ook hiervan onze conclusies en aanbevelingen.

Wilt u hierover met ons in contact komen? Vul dan het contactformulier in. U kunt ons daarnaast bereiken via info@sdo-support.nl en via telefoonnummer 053-203 21 36.