053 2032 136

Backoffice Wmo/Jeugdwet uitbesteden?

Gemeenten hebben afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden gekregen in het sociaal domein en in verhouding minder financiële middelen. Het uitbesteden van de backoffice Wmo/Jeugdwet ligt voor de kleine gemeenten (onder de 25.000 inwoners) prijstechnisch voor de hand, toch zijn gemeenten terughoudend in het zetten van deze stap.

Uitbesteden van een backoffice wordt gezien als een grote stap. Welke afwegingen maak je? Hoe bepaal je welke taken je als gemeente beter zelf kunt uitvoeren en welke taken je extern belegt? Wanneer is uitbesteden daadwerkelijk economisch voordelig en hoe houd je zicht op de kwaliteit?

Welke mogelijkheden zijn er?

Het uitbesteden van uitvoerende backoffice werkzaamheden biedt voordelen: uw gemeente kan klantgericht blijven werken, een nadrukkelijke regierol vervullen, continuïteit borgen én tegelijk op uitvoeringskosten besparen. Maar hoe regelt u dat? Iedere gemeente maakt zijn eigen overwegingen. Sommige gemeenten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de voordelen van een regionale samenwerkingsvorm. Maar u kunt ook kiezen voor een externe marktpartij. Wanneer u voor een externe partij kiest, zijn zij verantwoordelijk voor een foutloze uitvoering en het regelen van een accountantsverklaring zonder dat u daarmee mogelijk de regionale samenwerking op scherp zet. Voor uw gemeente is dat een hele zorg minder. U kunt zich dan concentreren op uw burger.

Uitbesteden aan SDO Support: hoe werkt dat in de praktijk?

Gemeenten kiezen voor SDO Support, omdat wij de taal van de gemeente spreken. Dat merkt u al in het eerste contact met ons. We kennen het jargon, we kennen de processen en we weten welke issues er spelen. Dat praat direct al makkelijk. We hebben begrip voor uw afwegingen en denken mee in oplossingen. SDO Support heeft meerdere experts op het gebied van de backoffice in dienst. Zo is de kwaliteit van de implementatie en uitvoering altijd geborgd.

Samen werken aan grip op het sociaal domein

Wanneer u werkzaamheden aan ons wilt uitbesteden, bespreken we samen wat voor uw gemeente een passende oplossing is: wat wilt u zelf blijven doen en wat kunnen wij uitvoeren? Bij ons zijn alle varianten mogelijk. Wij denken graag met u mee hoe u het proces het beste kunt inrichten, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Wanneer wij verbetermogelijkheden zien, geven we dat aan. We werken graag samen met uw gemeente aan een goede basis, want dat geeft grip op het sociaal domein.