053 2032 136

CEO Epe is afgerond!

Een onderdeel van de ondersteuning die we bieden aan gemeenten is het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken. Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht om deze onderzoeken uit te voeren. Aangezien we dit voor verschillende gemeenten in Nederland hebben uitgevoerd, weten we goed hoeveel vragen we moeten formuleren om een goede tevredenheidsmeting uit te kunnen voeren. Afhankelijk van de gemeente kunnen specifiek vragen gesteld worden over de toegang, de kwaliteit van de zorg en/of de invloed van COVID-19 op de zorg.

In opdracht van de gemeente Epe voeren we al vanaf 2016 jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek uit. Dat betekent dat we het onderzoek dit jaar al voor de 6e keer hebben mogen uitvoeren!

In april en mei 2021 is een schriftelijk cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder alle inwoners die in 2020 ondersteuning hebben ontvangen vanuit de Wmo en/of Jeugdwet. Als SDO Support zijn we blij dat we wederom interessante ervaringen hebben mogen bundelen tot een rapport.