053 2032 136

Dossiercontrole

Hieronder ziet u ons aanbod in het Sociaal Domein. Een onderdeel van dit aanbod is het uitvoeren van kwaliteit- en rechtmatigheidsonderzoeken. Wij voeren dit vanaf 2012 uit voor veel gemeenten in Nederland. Door onze uitgebreide onderzoekservaring kunnen we goed inschatten welke onderzoeksmethode aansluit bij de vraag van de desbetreffende gemeente(n). Een van deze methodes is het uitvoeren van onderzoek middels dossiercontrole. In dit artikel gaan we dieper in op deze dienst.

Het dossier is de basis waarop zorg wordt afgegeven. Wanneer deze basis incompleet of onjuist blijkt te zijn, kan het zijn dat zorg onrechtmatig geleverd en/of gedeclareerd wordt. Met een dossiercontrole kan bepaald worden of dossier volledig en juist zijn.

Bij een dossiercontrole worden alle documenten in het dossier zorgvuldig bekeken. Dit gaat van beschikking tot ondersteuningsplan. Als eerste wordt gekeken of alle benodigde documenten aanwezig zijn. Vervolgens is het van belang dat de informatie, zoals soort product, aantal uren of budget en looptijd, met elkaar overeenkomen. Als het dossier compleet is en alle informatie klopt, kan bepaald worden of de declaraties die zijn ingediend binnen de afgegeven zorg vallen.

Wanneer er in het dossier onjuistheden zijn geconstateerd, is het niet alleen van belang om dit te herstellen, maar ook te kijken hoe de onjuistheden zijn ontstaan. Dit helpt om fouten en onjuistheden in de toekomst te voorkomen.\

Heeft u vragen over deze of één van onze andere diensten? Neem gerust contact met ons op!