053 2032 136

“Een ode aan de contractmanager in het Sociaal Domein”

Een contractmanager in het sociaal domein is verantwoordelijk voor het voeren van contractmanagement in samenhang met beleidsvelden en het monitoren van resultaatafspraken. Bestaat het werk van een contractmanager dan enkel uit het voeren van resultaat-gesprekken met contractpartners? Nee joh! Een contractmanager doet veel meer. Deze “alleskunner” heeft een belangrijke rol als het gaat om relatiemanagement, acteren op sturingsgegevens en het analyseren van risico’s en kansen in het speelveld van zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast moet de contractmanager op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de markt en moet deze kunnen sturen op kwaliteit en rechtmatigheid. De contractmanager is de ‘lijm’ tussen inkoop, beleid en uitvoering. Hoog tijd om deze functie in het zonnetje te zetten!

Tip aan contractmanagers: Stuur dit artikel snel door naar je collega’s in het sociaal domein. Ze zullen je na het lezen hiervan nóg meer waarderen!

Welke rol heeft een contractmanager?

Als je op internet zoekt naar de rol van een contractmanager in het sociaal domein, vind je oneindig veel omschrijvingen. Deze rol wordt door gemeenten dan ook op diverse manieren ingevuld. De taken en werkzaamheden hangen onder andere af van de grootte van een gemeente, hoe andere functies zijn ingevuld en hoe dit geheel samenhangt.

Bij veel klanten van SDO Support staat de backoffice administratie in nauw contact tot de contractmanager. We zien dit niet bij alle gemeenten en dit is zonde volgens ons. In de backoffice bij SDO Support voeren we, naast administratie werkzaamheden, ook werkzaamheden uit m.b.t. het ontwikkelen en analyseren van sturingsdata en volgen we landelijke ontwikkelingen op de voet. Alle informatie die we ophalen worden periodiek besproken met de contractmanagers. Op deze manier vindt een mooie samenwerking plaats!

Duidelijke contractafspraken vooraf zorgen voor betere sturing

Het is belangrijk om als contractmanager op de hoogte te zijn van het gestelde beleid en het verloop van de uitvoering. Je moet als contractmanager weten hoe iets tot stand is gekomen om hierop te kunnen toetsen. Het is een valkuil om de rol van de contractmanager enkel aan de achterkant in te zetten. Met achterkant wordt de controle bedoeld of gemaakte afspraken zijn nagekomen. Als contractmanager moet je goed weten binnen welke kaders een aanbieder acteert en welke resultaatafspraken er gemaakt worden. Immers: Hoe duidelijker de afspraken aan de voorkant, hoe beter je hierop kunt sturen!

Belangrijke eigenschappen

Welke eigenschappen moet je als contractmanager bezitten om de rol goed te kunnen uitvoeren? Je moet processen en verantwoordelijkheden kunnen overzien en met elkaar kunnen verbinden. Daarnaast is een duidelijke communicatie van belang. Het is ook belangrijk dat je sociaal en toegankelijk bent, zodat je makkelijk een ingang creëert met en tussen betrokkenen. In de samenwerkingsrelatie met aanbieders moet je oog hebben voor belangen van anderen. Deze belangen moet je kunnen afwegen en hier overstijgend een beslissing in maken die uiteindelijk werkt voor de cliënt. De cliënt is immers het uitgangspunt.

Centrale positie

Het is wel duidelijk dat de contractmanager veel verantwoordelijkheden draagt, zich op diverse terreinen moet begeven om het werk gedegen te kunnen uitvoeren en moet beschikken over inlevingsvermogen en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Eigenlijk moet de contractmanager een “alleskunner” zijn. Dus collega’s in het sociaal domein: breng jullie contractmanager maar een extra (digitaal) kopje koffie vandaag.

Contractmanagers van SDO Support

Wist u dat SDO Support ook contractmanagers uitleent? Onder andere Lissa Assink is werkzaam in deze functie. Lissa is zichtbaar in haar element in deze rol! Per 1 juli is Lissa beschikbaar voor een nieuwe opdracht. Bent u op zoek naar een (tijdelijke) contractmanager Wmo/Jeugd en benieuwd naar haar CV? Stuur ons een berichtje en we sturen deze op.