053 2032 136

Een prachtig 2023 gewenst!

De eerste werkweek van 2023 is alweer bijna verstreken. We zetten ons ook dit jaar weer vol energie in om gemeenten te adviseren en ondersteunen binnen het sociaal domein. We voeren kwaliteit- en rechtmatigheidsonderzoek uit, dragen bij aan procesverbetering binnen administraties Wmo/Jeugd en de Participatiewet. Daarnaast bieden we wederom diverse trainingen en opleidingen. Wij kijken uit naar een prachtig 2023!