053 2032 136

Evaluatiemoment met het onderzoeksteam

Bij het uitvoeren van een kwaliteit- en rechtmatigheidsonderzoek maken wij onder andere gebruik van de onderzoekmethode middels huisbezoeken. Een huisbezoek houdt in dat een van onze onderzoekmedewerkers in de thuissituatie van de inwoner, die een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet ontvangt, een interview afneemt en een schouw uitvoert van diens woning en/of ondersteuningsplan.

Om gedegen onderzoek uit te kunnen voeren waarbij sprake is van een hoge validiteit en betrouwbaarheid, is het van belang dat we de uitvoering periodiek evalueren met het onderzoeksteam. We evalueren de uitgevoerde onderzoeken en blikken vooruit op de toekomst. Daarnaast bespreken we de laatste ontwikkelingen op het gebied kwaliteit- en rechtmatigheidsonderzoek en werken we met casussen om een zo uniform mogelijke werkwijze te hanteren. Zo zijn we altijd met elkaar in ontwikkeling!

Afgelopen week hebben we weer een evaluatie gehad met het onderzoeksteam met waardevolle inbreng van iedereen. We zijn trots op ons onderzoeksteam en kijken uit naar de mooie onderzoeksopdrachten die dit jaar weer op de agenda staan!