053 2032 136

Een kop koffie met… directeur Marcel Assink

De mensen achter SDO Support; wie zijn dat eigenlijk? Ze stellen zichzelf graag aan je voor. Daarom gaan regelmatig in gesprek met een medewerker of iemand die nauw betrokken is bij de organisatie. Dat betekent veel mooie gesprekken, onder het genot van een kop koffie (of thee). Met mensen die allemaal hun eigen verhaal hebben als het gaat om SDO Support. Deze keer een gesprek met directeur Marcel Assink. Drinkt zijn koffie: met een klein beetje melk.

SDO Support bestaat nu bijna 3 jaar in deze vorm. Vertel eens Marcel, waar kom je vandaan?

“Mijn roots liggen bij Menzis. Het is een lange geschiedenis. Ooit ben ik begonnen bij een klein ziekenfonds in mijn geboorteplaats Goor. Van boekhouder op de administratieafdeling werd ik applicatiebeheerder. Ik ben leidinggevende geweest op verschillende afdelingen. Toen zijn de Twentse ziekenfondsen overgegaan tot zorgverzekeraar Oost-Nederland. Amicon werd toen Menzis; ik ben eigenlijk met elke fusie meegegaan en steeds van job veranderd. Een stapje links en een stapje rechts. En wat stappen omhoog. Toen de zorgkantoren begonnen, in 1998, werd ik één van de leidinggevenden. Ik kreeg toen pgb, gehandicaptenzorg en GGZ onder mij. Met een man of 25, dacht ik zo. Voor de regio Twente en Arnhem verrichten wij allerlei administratieve handelingen. Toen de eigen bijdrage werd overgeheveld naar het CAK, ben ik onderdeel geweest van de reorganisatie destijds. Ik ben toen ook twee dagen per week gedetacheerd geweest bij het CVZ, het College van zorgverzekeraars. In 2007 werd ik vanuit het management gevraagd om een plan te schrijven voor de nieuwe Wmo die zou gaan komen.

En dat heb je gedaan?

Ja, ik heb toen met een collega een ondernemersplan geschreven. Delen van ons werk werden overgeheveld naar gemeenten en wij gaven aan dat alle kennis omtrent Wmo en zorg binnen de organisatie zat. We zijn dat plan gaan uitvoeren. Ik ben commercieel manager geworden en later algemeen manager. In een korte tijd lukte het om ongeveer 40 gemeenten te contracteren waarvoor we de hele financiële afwikkeling van pgb’s voor onze rekening namen. Later gingen we factuurcontroles, materiele controles en audits voor gemeenten uitvoeren. Dat ging goed; we merkten dat de klanttevredenheid hoog was en onze medewerkers vonden het leuk en uitdagend om gemeenten te ondersteunen. In 2014 besloot de regering de gehele uitvoering van de pgb-werkzaamheden over te hevelen naar de SVB. Voor Menzis was dit het moment om Wmo Support af te stoten. In goed overleg heb ik toen met Menzis besloten de overgebleven werkzaamheden voort te zetten zonder Menzis, onder de naam Wmo Support. Vanaf 1 juli 2018 is dat SDO Support geworden.

En toen was je opeens directeur

Ja! De eerste periode was uitzoeken waar we ons op gingen focussen. Ik had mijn netwerk mee, kende natuurlijk veel mensen in deze wereld. Dat hielp. We bouwen onze werkzaamheden en daarmee ook ons personeel, gestaag uit en werken nu voor ongeveer 40 gemeenten door heel Nederland. Soms moet ik nog wennen aan mijn positie als directeur. Ik vind het leuk om dingen zelf te doen, te weten van de hoed en de rand. Maar ik vind het ook heel belangrijk om mijn medewerkers vrijheid te geven. Ik zie ze als kleine zelfstandig ondernemers. Ze kunnen veel, hebben actuele kennis en werken zelfstandig bij gemeenten door heel het land.

Hoe zie je de toekomst van SDO Support voor je?

Kwaliteit vind ik heel belangrijk. Ik wil dat onze mensen actuele kennis hebben van het werkveld en dit delen met de mensen waarmee ze werken binnen gemeenten. Met die kennis maken wij het verschil. Ik denk dat we qua grootte van onze organisatie nog uitbreiden, maar daar wil ik nu nog geen uitspraken over doen. We gaan zien hoe het loopt. Wat ik vooral leuk vind, is verbinden. De afgelopen periode zijn we veel informele samenwerkingsverbanden aangegaan. Dat we dit steeds meer gaan doen in de toekomst, sluit ik niet uit. Als wij blijven doen wat we doen: de gemeenten waar we voor werken kunnen ontzorgen, dat ze ons zien als waardevolle aanvulling op hun eigen personeel, dan ben ik meer dan een gelukkig mens.’

Bericht geplaatst in 2017