053 2032 136

Een kop koffie met… Harry Woltring

De mensen achter SDO Support; wie zijn dat eigenlijk? Maandelijks gaan we in gesprek met een medewerker of iemand die nauw betrokken is bij de organisatie. Deze maand Harry Woltring. Hij woont in Venray, is algemeen directeur bij GR Peelgemeenten in Deurne en vertelt over zijn ervaring met SDO Support.

GR Peelgemeenten

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.  Met ingang van 10 januari 2017 werken zij samen op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening. Hiervoor is de GR Peelgemeenten ingesteld. Harry legt uit: “Wij werken als uitvoeringsorganisatie op de achtergrond en ondersteunen de lokale gebiedsteams. We verzorgen de levering van diensten en voorzieningen en ook de administratie die daarbij komt kijken.”

Nieuw systeem

“In het vierde kwartaal van 2016 zijn we gestart met de voorbereiding en implementatie van een nieuwe front- en backofficesysteem van Info Support (C2Go). We hadden maar kort de tijd om de systemen in te voeren. Daar hadden we extra ondersteuning bij nodig. Wmo Support heeft ons geholpen om onze werkprocessen te vertalen naar het inrichten van de systemen.  Ze hebben goed met ons meegedacht. Niet alleen over de inhoudelijke invulling, maar ook heel concreet over het werken ermee.”

Coaching

“SDO Support heeft een grote bijdrage geleverd aan het werkend krijgen van ons systeem in de uitvoeringsorganisatie. Ze zijn alert en kritisch, en dat heb je nodig. We hebben veel profijt gehad van de gebruikerstrainingen. Met name de procesondersteuners zijn goed geïnstrueerd in het werken met C2Go, dat is onder meer te danken aan Tessa die mensen wist mee te nemen in het traject.”

Collega’s

“Inmiddels is het traject afgerond en kijken we terug op een geslaagde samenwerking. In de periode van ongeveer vijf maanden hebben Robbert, Kelly en Tessa een vertrouwensband ontwikkeld. We zagen ze meer als collega’s dan als externe medewerkers.  Je wordt alleen maar collega’s op het moment dat je je aansluit bij de organisatiecultuur en dat je als externen meerwaarde levert. En dat gebeurde zeker: er zijn problemen opgelost en resultaten behaald.”

Bericht geplaatst in 2017