053 2032 136

Een terugblik over 2018 in een openhartig gesprek met directeur Marcel Assink

2018 is een belangrijk jaar geweest in de ontwikkeling van SDO Support. En niet alleen voor de organisatie als geheel, maar ook voor directeur Marcel Assink persoonlijk. In een terugblik vertelt hij openhartig over de stappen die er dit jaar zijn gezet.

Wij willen de beste zijn, niet de grootste

“In 2018 was de tijd rijp om SDO Support verder te professionaliseren. Natuurlijk is dat een proces waar je als organisatie continu mee bezig bent, maar nu vond ik het nodig dat er een aantal belangrijke stappen gezet zouden worden. De meest zichtbare stappen zijn onze nieuwe website en de naamswijziging naar SDO Support geweest. Maar daarnaast hebben we eens goed naar de toekomst van onze organisatie gekeken. We hebben al bewezen dat we bestaansrecht hebben, maar wat is het toekomstbeeld van de organisatie? Het antwoord op die vraag is: we willen groeien, maar de kwaliteit van onze dienstverlening moet altijd het belangrijkste blijven. Dat betekent dus groeien, maar die groei is niet oneindig, het mag niet ten koste gaan van onze kwaliteit: wij willen de beste zijn, niet de grootste.
Voor mij persoonlijk heeft de groei ook gevolgen: niet alleen de organisatie, maar ook ikzelf moet stappen maken. Ik voel me erg betrokken bij het operationele gedeelte en bij mijn medewerkers. Het liefst hou ik me overal mee bezig, maar nu de organisatie groeit, is het noodzakelijk om ook dingen los te kunnen laten en meer afstand te nemen. Gelukkig heb ik projectmanagers aan wie ik dat met een gerust hart kan overlaten. En Carlijn kan mijn rol overnemen wanneer dat nodig is, waar ik haar blindelings in vertrouw. Zo is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd. Ik weet verstandelijk dat het goed gaat wanneer ik meer taken ga overdragen, maar het is voor mij nog lastig om me daaraan over te geven en het ook zo te voelen. Toch vind ik dat ik die stap moet zetten, want ik weet dat het zowel voor mezelf als voor de organisatie goed is.”

Het is voor mij veel duidelijker geworden wat de kracht is van SDO Support

“Door na te denken over de toekomst van de organisatie is het voor mij veel duidelijker geworden wat de kracht is van SDO Support en waarom de opzet van de organisatie zo’n logisch geheel is. Ons sterke punt is de kwaliteit die wij leveren. Dat kunnen wij waarborgen door de keten die we intern vormen: intern (bij)scholen van medewerkers, ervaring opdoen op onze werkvloer, en na bewezen kwaliteit extern aan het werk.
Door onze Academie Sociaal Domein zijn en blijven wij ook een lerende organisatie. Door externe deskundigen uit te nodigen als spreker en door intervisie wordt kennis opgedaan en leren we van elkaar. In een werkveld dat snel verandert, is dat essentieel om succesvol te blijven. Waar ik ook voor sta en wat we vooral blijven doen, is het leveren van kwaliteit. Dat doen we door naast het contractueel afgesproken werk altijd iets extra’s te geven. Bijvoorbeeld door het verbeteren van werkprocessen of het extra uit handen nemen van bepaalde werkzaamheden. Wij houden er niet van om de kantjes ervan af te lopen, wij gaan juist voor een verrassende meerwaarde. Ik wil geen 100, maar minstens 110% leveren!”

Regelmatig worden we door diverse partijen gevraagd als kennispartner

“Van vroeger uit is onze core business het regelen, inrichten, of overnemen van de backoffice in het sociaal domein. Daarnaast voeren we ook onderzoeken uit. Het aantal onderzoeken is het afgelopen jaar flink toegenomen, en ze beslaan ook nog eens een steeds breder terrein binnen het sociaal domein. Dit jaar hebben we onze kwaliteitsonderzoeken verder ontwikkeld. Door samen te werken met bureau HHM kunnen we nu nog betere stuurinformatie uit de onderzoeken halen.
Regelmatig vragen diverse partijen ons als kennispartner voor het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeken in het sociaal domein. Dat is een rol die ons goed ligt en waar we ons in onderscheiden. Wij lopen graag voorop in de ontwikkeling van nieuwe onderzoeken, zoals bijvoorbeeld voor de Jeugdwet, het pgb en beschermd wonen. Als organisatie hebben wij echt wat te bieden. Het komende jaar willen we onze kennis vaker delen met externe partijen. Wanneer je ons volgt op LinkedIn dan houden we je op de hoogte van onze ontwikkelingen en de bijeenkomsten die we willen gaan organiseren.”

Luisteren naar de wensen van medewerkers

“Naast de zakelijke kant van de organisatie, vind ik het ook belangrijk veel aandacht te hebben voor mijn medewerkers. Ik heb veel interesse in de ontwikkelingen op het vlak van modern werkgeverschap. Ik stel mezelf vragen als: ‘Hoe maak je het werk interessant, zodat je niet alleen medewerkers binnenhaalt, maar ook aan je organisatie bindt?’ en ‘Hoe houd je medewerkers gezond, zowel fysiek als mentaal?’ Het werk dat ze doen is leuk en uitdagend, maar soms ook best zwaar. Ik zoek naar de juiste balans en ondersteuning om dat voor elkaar te krijgen. De nieuwe generatie werknemers heeft ook nog eens andere normen en wensen dan mijn eigen generatie. Ook hier geldt: ik kan niet zelf alles ‘in control’ houden. Daarom ga ik het komende jaar gebruik maken van een externe coach die mijn team hierbij begeleidt.
Vanuit mijn functie als directeur ga ik uit van dienend leiderschap, ik wil graag faciliteren maar de uitvoering overlaten aan anderen. Bij de stappen die ik zet, wil ik transparant zijn. Iedereen in de organisatie mag van mij weten waar ik me mee bezighoud en welke koers ik vaar. Dat mag geen verrassing zijn voor mijn medewerkers.”

Ik lever graag een maatschappelijke bijdrage

“Ik voel als ondernemer niet alleen een verantwoordelijkheid voor mijn organisatie, maar ik heb ook een sterk verlangen om wat te doen voor de maatschappij. De komende jaren wil ik me daar wat meer mee bezig gaan houden. Ik heb geen grote materiële wensen, maar investeer liever in iets dat niet alleen mezelf, maar ook de samenleving ten goede komt. Als dat in combinatie met reizen is, maakt dat het voor mij extra leuk. In oktober 2019 heb ik een bijzondere reis op de planning staan: ik ga met twintig andere (voor mij nu nog onbekende) ondernemers uit Europa naar Kenia. Daar gaan we samen met mensen van het Masai-stam op wandeltocht, met als doel om van elkaars ondernemerschap en leefwijze te leren. De Masai ontvangen ook een groot deel van het bedrag dat wij als westerlingen voor de reis betalen. Op die manier lever je een bijdrage aan hun levensonderhoud en het in stand houden van hun natuurlijke leefwijze.
Maar ook binnen Nederland zoek ik naar ‘projecten’ die niet alleen voor mijzelf van waarde zijn, maar ook een maatschappelijk belang hebben. Daar voel ik me prettig bij en het verrijkt mijn leven. Meer te wensen heb ik niet, ik blijf toch een nuchtere Twent.”

Bericht geplaatst op 14 januari 2019