053 2032 136

Om gemeenten effectief te ondersteunen, verbindt SDO Support zich aan deskundige ZZP’ers met veel kennis en ervaring in het sociaal domein. Een van deze deskundigen is Elizabeth Rot. Zij is werkzaam als verandermanager in het publieke- en sociale domein en werkt met een succesvolle werkwijze die is ontstaan vanuit een duidelijke visie. In dit interview geeft ze toelichting op deze werkwijze en haar visie op het succesvol vergroten van verandercompetenties en het aanpassingsvermogen van medewerkers. Ook vertelt ze over haar loopbaan en werkervaring. We zijn erg trots dat we Elizabeth aan ons mogen verbinden en stellen haar graag aan u voor!

Een proces zo optimaal mogelijk inrichten

Elizabeth heeft in haar loopbaan diverse functies vervuld waarbij het zo goed mogelijk inrichten van een proces altijd centraal heeft gestaan: “Van oorsprong ben ik ergotherapeut” vertelt Elizabeth. “In deze rol kun je veel voor mensen betekenen. Je inventariseert en realiseert een zo optimaal mogelijke situatie voor iemand met een lichamelijke beperking. In mijn rol als verandermanager werk ik ook vanuit dit uitgangspunt. Ik zorg eerst voor een duidelijke focus, inventariseer en prioriteer aanwezige obstakels en werk vervolgens aan optimalisatie van processen.” De loopbaan van Elizabeth is veelzijdig. Op zoek naar nieuwe uitdagingen heeft ze regelmatig nieuwe terreinen verkend. Na haar functie als ergotherapeut nam ze de stap om aan de slag te gaan als Wmo consulent. In deze functie maakte ze kennis met het sociaal domein: “Dit was voor mij een nieuwe wereld. Ik kreeg te maken met andere regels en kwam in aanraking met de diverse wetten en verordeningen. Deze stap heeft me geholpen om écht iets nieuws te leren.” Daaropvolgend heeft ze diverse uitdagende projecten gedraaid bij meerdere gemeenten als procesverantwoordelijke en Lean adviseur, waarna ze de opdracht kreeg van de gemeente Apeldoorn om het proces Wmo en Jeugdzorg te verbeteren. Dit heeft haar doen besluiten te starten als verandermanager op ZZP basis: “Als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Ik ben geen type die twintig jaar hetzelfde werk kan doen. Geef mij maar nieuwe uitdagingen!”

Gepassioneerde groep mensen

De drive van Elizabeth om nieuwe uitdagingen aan te gaan, heeft haar dan ook in contact gebracht met SDO Support. “Ik leerde SDO Support kennen toen ik werkzaam was als procesverantwoordelijke Wmo bij de gemeente Epe. Ik voelde direct een goede klik. We hadden regelmatig contact over de financiële afhandeling Wmo en de inrichting van gemeentelijke processen. Tijdens deze samenwerking was ik erg gecharmeerd van de wijze waarop zij omgaan met klanten. Toen ik werkzaam was als ZZP’er en werd benaderd voor een opdracht, twijfelde ik dan ook geen moment. Bij deze groep gepassioneerde mensen wil ik me graag aansluiten!”

Inmiddels heeft Elizabeth een aantal mooie opdrachten uitgevoerd voor SDO Support, waaronder het realiseren van een controle aanpak voor de inkoop Jeugd binnen een gemeente: “Ze hanteerden binnen deze gemeente een resultaatgerichte inkoop. Hierbij is het van belang dat er voldoende inzicht is in het resultaat zodat dit gemeten of getoetst kan worden. Het inrichten van deze resultaatmeting was echter nog niet ingericht en dit had financiële gevolgen. Want, waar had de betreffende gemeente nu voor betaald?” Elizabeth heeft de inhoud van de duurst afgegeven jeugdproducten geanalyseerd en besproken met diverse betrokkenen, waaronder uitvoerders van deze producten. Samen hebben ze kritisch gekeken naar de inhoud en bewustwording gecreëerd rondom kosten. Elizabeth licht toe: “Het is belangrijk te kijken wat een kind aankan. Het aantal ingezette therapieën kan ook te veel zijn, waardoor voorbij wordt gegaan aan de behoeften van het kind.” In twee maanden tijd is het onderzoek uitgevoerd waarna verbetervoorstellen zijn gedaan. Dit heeft geleid tot het reduceren van indicaties en meer bewustwording en een open communicatie tussen aanbieders en de gemeente. Bij de implementatie van de verbetervoorstellen, is het van belang dat partijen niet veroordelend naar elkaar zijn maar vanuit een gezamenlijke visie kijken hoe het proces veranderd kan worden.”

Focus op het proces, niet enkel het eindresultaat

“Over het algemeen vinden mensen verandering moeilijk. Het is daarom vaak effectiever de verandering in kleine stappen door te voeren. Ik zorg eerst voor een duidelijke focus, waarna we dit gezamenlijk prioriteren. Waar willen we naar toe? Wat zijn aanwezige obstakels? Wat pakken we als eerst op? Stap voor stap werk ik met betrokkenen toe naar het beoogde eindresultaat.” Elizabeth vertelt dat haar rol voornamelijk coachend is. Ze draagt haar kennis over en zet mensen in een denkproces door het stellen van kritische vragen. Energie krijgt ze als ze uiteindelijk ziet dat de beoogde verandering ‘landt’ bij de betrokken medewerker. “Aan het einde van een werkdag ga ik met een voldaan gevoel naar huis als ik zie dat mensen begrijpen dat iets moet en kan veranderen.” Verandermanagement draait volgens Elizabeth niet enkel om het behalen van een beoogd resultaat. Ze geeft aan ook blij te zijn als dit niet is behaald: “Dat klinkt gek he? Ik zal toelichten waarom.” Ze vertelt: “De weg naar een resultaat toe, is minstens zo belangrijk als het resultaat zelf. Als verandermanager stel ik gezamenlijk met alle betrokkenen een beoogd doel. Hier werken we met alle betrokkenen naartoe. Het kan voorkomen we een stap zetten richting dit doel, maar dat deze stap niet effectief blijkt. Tijdens de evaluatie is het dan erg waardevol om de weg er naartoe te evalueren en te leren van wat niet goed is gegaan. Door met lef stappen te zetten, maakt dat ook iets fout kan gaan. Juist dáár leren we intens veel van. Door in te gaan op wat men ervan heeft geleerd en te beschrijven wat de volgende keer beter kan. Het levert essentiële informatie op om weer een nieuwe stap te zetten.” Elizabeth vult aan dat het hierbij wel van belang is dat men fouten durft te maken om vervolgens van de leren.

Loslaten van angst om te falen

“Vaak ligt de focus op het vermijden van risico’s. Niemand wil falen. Hierdoor wordt vooraf veel tijd besteed aan het maken van plannen om risico’s te voorkomen die zich mogelijk voordoen in de praktijk wanneer een verandering wordt ingezet. Deze tijd kan tevens besteed worden aan het inzetten van de verandering zelf.” Elizabeth vervolgt: “Als wij met z’n allen de angst blijven houden om te falen, en daardoor geen stappen zetten, kunnen we nooit verandering realiseren. Samen doén en dan ontdekken dat het toch anders had gemoeten is óók een succes.” Dit sluit aan bij de visie van SDO Support ten aanzien van de transformatie. In het sociaal domein zijn veel partijen actief met diverse belangen. Deze ontstaan vaak vanuit angst om negatief in de schijnwerpers te staan of onvoldoende te kunnen verantwoorden. Hierdoor staat de klant niet altijd centraal. Als we erkennen dat niet uitgesloten kan worden dat alles lukt, geeft dat ruimte om in actie te komen.

Dat de werkwijze van Elizabeth succesvol is, blijkt uit haar drukke agenda: “Aankomende zaterdag houd ik een pitch voor honderd mensen over het realiseren van veranderingen. Sinds ik werk op ZZP basis, heb ik ontzettend veel leuke opdrachten. Ik kijk uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking met SDO Support en alle mooie uitdagingen die op mijn pad gaan komen.”