053 2032 136

Vol enthousiasme op naar 2020!

SDO Support kijkt tevreden terug op 2019. Het sociaal domein is constant in ontwikkeling en SDO Support beweegt hierin mee. In dit dubbelinterview vertellen projectmanagers Carlijn Metternich en Tessa Gilbers over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en over hun visie op de toekomst van het sociaal domein en de rol van SDO Support.

De kracht van ons team

“De start van 2019 was hectisch. De ICT-partner die de applicatie bood voor de backoffice-uitvoering stopte en we moesten meerdere administraties implementeren in nieuwe applicaties,” vertelt Carlijn. “Daar waar gemeenten soms een half jaar uittrekken voor een dergelijke implementatie, moesten wij meerdere gemeentelijke administraties migreren in een aantal maanden. Het heeft ons nieuwe partners en een sterkere positionering gebracht. We verbinden ons namelijk niet meer aan één ICT partij, maar kijken per gemeente welke partij het beste aansluit.” Tessa vult aan: “Hoewel het hectisch was, zijn we hier als organisatie erg sterk uitgekomen. Dit hebben we met name te danken aan de kracht van ons team.”

En dat stralen Tessa en Carlijn ook uit. Samen hebben ze operationeel de leiding binnen SDO Support en benoemen ze trots te zijn op de bevlogenheid en betrokkenheid vanuit het team en de individuele ontwikkelingen die ieder teamlid afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Om deze ontwikkelingen te stimuleren vinden zij het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden aansluiten bij persoonlijke drijfveren en interesses. Carlijn vertelt: “We proberen goed in gesprek te blijven met alle teamleden om zo tot een goede match te komen qua projecten. Wie plezier heeft in het werk, is hier vaak ook goed in.” Tessa benoemt daarnaast het belang van kennis en inzicht: “Om gemeenten effectief te ondersteunen is kennis en inzicht nodig van zowel beleidsmatige vraagstukken als de uitvoeringspraktijk. Het is daarom belangrijk dat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het sociaal domein en dat we deze kunnen plaatsen in de context van SDO Support. Dit vergt een analytisch denkvermogen en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Door middel van onze interne Academie Sociaal Domein delen we kennis en gaan we gezamenlijk aan de slag met gekozen casuïstiek. Soms betrekken we een externe deskundige bij de academie om een specifiek onderwerp te leiden en soms neemt een collega intern deze taak op zich. Op deze manier houden we het interessant en actueel, het sociaal domein is immers constant in ontwikkeling.”

De omslag naar data gedreven beleid

In de eerste jaren waren gemeenten met name zoekende naar de kaders en mogelijkheden binnen zowel inkoop, beleid als uitvoering. Nu wordt gewerkt aan samenhang en een integrale aanpak. Tessa ziet de vraag naar data-analyse daarvan sterk groeien: “Daar waar men voorheen vooral bezig was met platte data overzichten, gericht op een specifiek vraagstuk, worden nu middels analyses antwoorden gezocht op overstijgende vraagstukken. Je ziet dan ook steeds vaker de term “data gedreven” voorbijkomen. Een mooie ontwikkeling en hoewel nieuw in de gemeentelijke wereld, zeker niet nieuw in het bedrijfsleven.” SDO Support volgt deze ontwikkelingen op de voet en draagt deze manier van werken uit. “De afgelopen maanden is geïnvesteerd in dashboards middels BI tooling”, vertelt Carlijn. “Naast de financiële data die we in maandrapportages tonen, kunnen we inmiddels verbanden leggen die mogelijk tot nieuwe inzichten leiden. Ook hebben we onze dashboards ingericht op taakgebied. Een contractmanager wil andere dashboards zien dan een beleids- of financieel adviseur. Door de diversiteit in achtergronden van medewerkers binnen SDO Support, kunnen we ons goed in deze verschillende rollen verplaatsen. Uiteraard hebben we ook werksessies gehouden met onze klanten om zo nog meer tot de kern te komen van wat men wil terugvinden in de diverse dashboards. We zijn inmiddels zo bedreven in BI tooling dat we dit ook aanbieden aan gemeenten waarbij we de administratie niet uitvoeren. Geef ons een datadump en we kunnen aan de slag!”

Wat biedt 2020?

Voor 2020 staan weer leuke projecten op de planning. “Vooral op het gebied van onderzoek werken we met verschillende onderwerpen. Zo starten we een project dat zich richt op de overgang van jongeren van de Jeugdwet naar de Wmo en doen we meerdere onderzoeken naar doelgroepen die gebruik maken van (maatwerk)voorzieningen vanuit de Wmo of Jeugdwet. Ook hebben we een sterke partner gevonden in Bureau HHM op dit vlak.” Tessa geeft aan dat afgelopen jaar een mooie samenwerking is ontstaan en dat dit in 2020 wordt voortgezet.

SDO Support ziet het belang van een sterk netwerk rondom de eigen organisatie. “Dit is niet enkel op bedrijfsmatig niveau, we hebben inmiddels ook gespecialiseerde zzp’ers aan ons verbonden.” Carlijn vertelt dat SDO Support vooral kwaliteit wil leveren: “We zijn liever eerlijk over het feit dat we 90% van de opdracht zelf uitvoeren, maar dat we voor een bepaald onderdeel de hulp inschakelen van een specialist. Juist door het (her)kennen van de markt met daarin alle specialismes binnen het sociaal domein, is de detacheringstak de laatste jaren behoorlijk snel gegroeid bij SDO Support.” Tessa vertelt: “Een aantal jaren geleden waren de meeste opdrachten van uitvoerende aard. Inmiddels detacheren we veel coördinatoren backoffice, kwaliteitsmedewerkers/adviseurs, programma- en projectmanagers en beleidsmedewerkers. Af en toe komt een uitvoerende opdracht voorbij, maar de betreffende klant heeft dan vaak een extra vraag naast de taken zoals omschreven in de opdracht. Denk hierbij aan het beschrijven van een proces, coachen/verbinden van collega’s of het adviseren op het gebied van de inrichting van de gebruikte applicaties.”

Korte lijnen en openheid

Op de vraag hoe Tessa en Carlijn afgelopen jaar persoonlijk hebben ervaren zeggen ze beiden in koor “Druk!” Carlijn voegt hieraan toe: “Maar ook leerzaam, leuk en afwisselend. Tessa en ik vullen elkaar goed aan en weten wat we aan elkaar hebben. Door onze drukke agenda’s hebben we soms minder contactmomenten dan we zouden willen. Daarnaast is Tessa druk met haar master Health Care & Social Work en de voorbereidingen voor haar huwelijk in het najaar, en heb ik thuis nog een gezin met twee jonge kinderen. Ondanks dat hebben we korte lijntjes en kunnen we heel open naar elkaar toe zijn. Dat draagt bij aan onze fijne samenwerking!” Carlijn en Tessa kennen geen vaste scheiding in hun werkverdeling. Wel is Tessa meer zorginhoudelijk georiënteerd en is Carlijn meer thuis in de bedrijfsvoering. “We kijken per opdracht wie deze oppakt en dat is eigenlijk nog nooit een probleem geweest”, vertelt Tessa.

Dat beide dames vol enthousiasme en motivatie starten aan het nieuwe jaar is overduidelijk. 2020 brengt weer nieuwe interessante ontwikkelingen die we op de voet volgen vertellen ze. Zo zien we de GGZ uit de Wmo naar de Wlz vertrekken, kunnen we gaan monitoren op wat de invoering van het abonnementstarief heeft gedaan en zien we de invloed van de uitspraak van Hugo de Jonge met betrekking tot het Jeugdwet beleid. We kijken er naar uit ook in 2020 weer betrokken te zijn bij de grote opgaven waaraan gemeenten werken in het sociaal domein.