053 2032 136

Kwaliteit- en rechtmatigheidsonderzoek

Steeds meer gemeenten nemen preventieve maatregelen als het gaat om fraudebeheersing. Een onderzoek op afdeling toezicht en handhaving van een gemeente vergt veel werkuren, kent een lange doorlooptijd en brengt vaak een zwaar juridische onderbouwing met zich mee. Het is dus een logische stap om hierin preventief stappen te ondernemen.

Preventief onderzoek helpt zware gevallen van misbruik in zorggelden te voorkomen en zorgt uiteindelijk voor een kwalitatief beter aanbod voor burgers. Rechtmatigheid wordt gekoppeld aan doelmatigheid, maar hoe bepaal je of de ingezette hulp en ondersteuning het doel treft?

Er zijn genoeg voorbeelden van aanbieders die het ontvangen geld uit de Wmo en de jeugdwet, heel duidelijk, niet rechtmatig besteden. Er is helaas ook een heel groot grijs gebied. Dit grijze gebied is niet alleen lastiger te duiden, maar ook te bewijzen.

Veel gemeenten passen inmiddels het “deurbeleid” aan, maar niet elke gemeente gaat op de korte termijn een nieuw inkooptraject aan. Wat doe je in de tussentijd?

SDO Support helpt inmiddels meerdere gemeenten in het onderzoek naar (on)rechtmatigheid.
Dit doen we vooral op de volgende onderdelen:

  • Onderzoek naar doeltreffendheid ingezette zorg en ondersteuning (schouwing zorg en/of ondersteuningsplannen, ervaringsonderzoeken onder
    gebruikers, invulling gemeentelijke kwaliteitseisen door zorgaanbieders)
  • Declaratiegedrag

Gemeenten kiezen voor SDO Support omdat we domein breed veel kennis in huis hebben, iets wat noodzakelijk is binnen rechtmatigheidsonderzoek. Denk hierbij aan juridische kaders, zorginhoudelijke vraagstukken en processen. Daarnaast kunnen we onafhankelijk optreden. Elke gemeente is verplicht eigen toezichthouders aan te stellen. Een toezichthouder die is aangesteld door de gemeente heeft veel meer bevoegdheden dan wij en dit is noodzakelijk als er een verdiepend onderzoek moet plaatvinden. Maar waarom dure toezichthouders aanstellen als het vooronderzoek ook uitgevoerd kan worden door een bureau dat precies weet wat het moet doen en daarom ontzettend effectief is?

We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden!