053 2032 136

Maak kennis met Merel!

Merel zit in de afrondende fase van de Master Sociologie (UT Utrecht) en voert haar afstudeeronderzoek uit bij SDO Support. Het onderzoek richt zich op de vertrouwensrelatie tussen gemeenten en zorgaanbieders als het gaat om het leveren van kwaliteit in het Sociaal Domein. Het centraal stellen van de cliënt wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

In de praktijk merken we namelijk dat, door aanwezigheid van diverse belangen vanuit betrokkenen, het centraal stellen van de cliënt lastig toepasbaar is. Merel onderzoekt onder andere welke factoren hierbij meespelen. We hopen n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek gemeenten te kunnen adviseren en ondersteunen op dit gebied.

Naast het afstudeeronderzoek versterkt Merel vanaf 1 maart ons team in de rol van onderzoeksmedewerker. Op deze wijze kan ze haar onderzoekservaring direct in de praktijk brengen. We zijn blij haar in ons team te mogen verwelkomen en kijken uit naar een fijne samenwerking!