053 2032 136

Mogelijkheden berichtenverkeer Wmo vanaf 2020 uitgebreid met iEb

Er vindt weer uitbreiding plaats van de mogelijkheden voor het elektronisch versturen van cliëntgegevens binnen de Wmo. Na de iWmo, iJw en iPgb komt er vanaf 1 januari 2020 ook de iEb. De iEb zorgt ervoor dat gemeentes veilig berichten kunnen uitwisselen over de inning van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Na een periode van ontwikkelen en testen, zijn de definitieve specificaties van de 1.0 versie onlangs door Zorginstituut Nederland gepubliceerd (21 mei 2019).

Volgens Zorginstituut Nederland bevorderen iStandaarden een snelle en soepele informatieoverdracht, wat zich uiteindelijk vertaalt in minder administratieve lasten. SDO Support is het hier geheel mee eens en maakt al vanaf de beginperiode gebruik van deze mogelijkheid van het uitwisselen van gegevens. Vanuit onze organisatie zijn we ook betrokken bij de ontwikkeling van deze standaarden, doordat we deelnemen aan zowel de referentie- als de klankbordgroep van Zorginstituut Nederland.

Het CAK stelt de eigen bijdrage vast die de Wmo-cliënt moet betalen en brengt deze in rekening. De gemeente meldt de begin- en einddatum van de zorg en/of ondersteuning bij het CAK. Een WMO401-bericht geeft de start aan van de eigen bijdrage, en de WMO403 zorgt voor het stoppen van de inning van de eigen bijdrage.

Bericht geplaatst op 5 juni 2019