053 2032 136

Monitoring in het Sociaal Domein: zó pakken we dat aan!

Eerder schreven we al dat één perfecte monitor niet bestaat, maar dat we ervan overtuigd zijn dat je met een goede basis en een juiste aanpak naar een perfecte monitor kunt toewerken die aansluit bij de doelstellingen in je eigen gemeente of regio.

Met gemeenten die onze expertise inschakelen om te werken aan zo’n monitor, beginnen we dan ook altijd met de basis. We gaan in gesprek om een aantal zaken helder te krijgen. Wat is het doel van de monitor? Welke data is beschikbaar? En voor wie is de monitor bedoeld? Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar we merken nog vaak dat hier van tevoren niet goed genoeg over is nagedacht. De verschillende informatiebronnen liggen bij diverse betrokkenen, waardoor vanuit diverse belangen naar informatie wordt gekeken. Indien sprake is van een duidelijke doelstelling die breed gedragen wordt, kan een start worden gemaakt met het realiseren van de monitor.

Onze aanpak

Na een eerste gesprek gaan we aan de slag met de beschikbare data en leveren we een eerste versie op. Uniek hieraan is dat we naast een (digitale) presentatie van de dashboards, ook zorgen voor een document met toelichting. Dit document zien we als een soort “handboek” waarin staat welke dashboards er zijn, welke data is gebruikt, hoe je de data moet interpreteren en welke vragen beantwoord worden in welk dashboard. Uiteraard wordt dit handboek bijgewerkt naar aanleiding van de verdere ontwikkelingen.

Zodra de basis van de monitor staat en gemeenten zich de dashboards eigen hebben gemaakt, is ruimte om de monitor naar eigen wens verder uit te bouwen. Dit is altijd maatwerk en altijd in overleg.

Vaste contactpersonen

Iedere gemeente krijgt een eigen contactpersoon van SDO Support. Het hebben van een vast aanspreekpunt zorgt voor korte communicatielijnen en biedt de mogelijkheid inhoudelijk mee te denken over de inhoud. De contactpersoon is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de monitor op het technische vlak, maar is ook bedreven op het gebied van beleid en contractmanagement.

SDO Support heeft een BI team die wekelijkse overlegt. In dit BI team zitten de contactpersonen per gemeente, data analisten en BI specialisten. Tijdens dit overleg worden meldingen besproken, ideeën voor doorontwikkeling uitgewisseld en de planning getoetst.

Rode draad

Zoals u waarschijnlijk wel is opgevallen, is het woord “basis” de rode draad in dit verhaal. We willen samen met u werken aan een perfecte monitor, waarbij we werken vanuit een goede basis en een juiste aanpak!