053 2032 136

Nieuwe iStandaarden 3.1 release vanaf 04-04-2022 in werking. Wat verandert er?

Ook dit jaar worden de iStandaarden weer geüpdatet. Begin 2021 heeft er een grote release plaatsgevonden van 2.4 naar 3.0 met onder andere de komst van het 317-bericht en het nieuwe 323-declaratiebericht. Dit jaar vindt er een kleine release plaats naar 3.1 met daarin enkele verbeteringen. Hieronder ziet u de functionele impact van de update opgesomd door het Ketenbureau.

Hieronder ziet u de migratiekalender die opgesteld is door het Zorginstituut. Deze migratiekalender is opgesteld zodat alle berichten op tijd door de ontvangers beoordeeld en afgewerkt kunnen worden. Als zorgaanbieders en gemeenten zich niet houden aan deze data, bestaat er het risico dat informatie niet verwerkt kan worden en mogelijk verloren kan gaan.

Het volledige artikel van het Ketenbureau iSociaaldomein kunt u hier vinden.