053 2032 136

Publicatie uitkomsten onderzoek vertrouwensrelatie gemeenten en aanbieders

Bent u vanuit een gemeente of als zorgaanbieder betrokken bij het bieden van zorg en/of ondersteuning vanuit de Wmo? Wilt u handvatten toegereikt krijgen om de onderlinge samenwerking zo efficiënt mogelijk vorm te geven? Wilt u daarnaast inzicht in de ervaringen van (andere) Wmo-zorgaanbieders? Houd dan goed onze website en LinkedIn pagina in de gaten. Binnenkort tonen we namelijk de uitkomsten van het onderzoek naar de vertrouwensrelatie tussen gemeenten en Wmo-zorgaanbieders. Aan dit onderzoek hebben 201 Wmo-zorgaanbieders deelgenomen en hun ervaringen gedeeld over de samenwerking!

Zie hieronder de link met meer informatie:

Introductie uitkomsten onderzoek vertrouwensrelatie

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de inhoud van dit onderzoek of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Merel Brookhuis.

Merel Brookhuis Onderzoeksmedewerker en afstudeerder
Carlijn Metternich Operationeel Directeur