053 2032 136

Voor elk onderzoek kijken we naar de best passende meetmethode

Bij onze onderzoeken binnen het sociaal domein maken wij gebruik van de meest effectieve methode. Daar waar we gebruik maken van interviews passen we de vragenlijst aan naar de doelgroep. Voor de meeste onderzoeken ontwerpen we zo’n vragenlijst zelf, maar wanneer een goede methode beschikbaar is, kiezen we daar ook graag voor. Het belangrijkste criterium is altijd de kwaliteit. Zo zijn we voor een nieuw onderzoek uitgekomen bij de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB).

Onderzoek naar toepassing 'volledig pakket thuis' (vpt) uit de Wlz

SDO Support is in aanraking gekomen met de AVVB nadat we een vraag hadden gekregen van een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zochten een onafhankelijke organisatie om 56 cliënten te beoordelen die een ‘volledig pakket thuis’ (vpt) ontvingen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De opdracht was om het dagelijks functioneren van deze cliënten individueel in kaart te brengen en te inventariseren of zij wel juist zijn geclassificeerd.

Gezien de problematiek van de cliënten moesten we op zoek naar een meetmethode die toepasbaar is op de doelgroep. Bij deze zoektocht zijn we uitgekomen bij het Expertisecentrum De Borg. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van een meetinstrument dat goed bleek aan te sluiten bij onze behoefte: de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB).

De AVVB is een vragenlijst die adaptieve vaardigheden meet. Adaptieve vaardigheden zijn vaardigheden die iemand (dagelijks) nodig heeft om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Daarbij kun je denken aan het onderhouden van sociale contacten, maar ook het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals tandenpoetsen en afwassen.

Zowel klant als zorgkantoor tevreden

Het onderzoek van SDO Support bij de zorgaanbieder is in december 2018 uitgevoerd. Binnen vier weken hebben we het complete onderzoek kunnen uitvoeren: van de planning tot en met het opleveren van de rapportage. Zowel onze klant als het zorgkantoor zijn tevreden over de uitkomsten en de bruikbaarheid van de gekozen meetmethode.

Kenmerkend voor onze organisatie is dat we, naast het bieden van diensten van een goede kwaliteit, graag onze kennis en ervaringen delen. Neem dus gerust contact met ons op als u meer wilt weten over dit onderzoek.

Bericht geplaatst op 13 februari 2019