053 2032 136

SDO Support is naast de Wmo en Jeugdwet, ook actief binnen de uitkeringsadministratie (Participatiewet)!

Naast dat SDO Support gemeenten al jarenlang ondersteuning biedt binnen de Wmo en Jeugdwet, leveren we inmiddels ook verschillende diensten voor uitkeringsadministraties.

Zo leveren we “slimme handen”, maar helpen we ook met het genereren van stuurinformatie of het optimaliseren van processen.

De afgelopen 6 weken hebben we een probleemanalyse inclusief een risicoanalyse uitgevoerd op de uitkeringsadministratie van een gemeente in midden Nederland.

Voor deze probleemanalyse hebben we processen bestudeerd en interviews afgenomen bij betrokken medewerkers (zoals medewerkers UA, debiteuren, kwaliteit, applicatiebeheer en consulenten). Vanuit de ontvangen informatie en diverse inzichten, zijn we aan de slag gegaan met beschrijven van het proces en de organisatie en het blootleggen van knelpunten. We onderscheiden hierin vier onderdelen, namelijk:

Vervolgens zijn we acties gaan beschrijven om de knelpunten aan te pakken.

We leveren dus niet enkel een document aan wat beschrijft wat er niet goed gaat, maar geven direct handvaten om de geconstateerde problemen aan te pakken!

Ervaar je ook problemen op de uitkeringsadministratie? Neem dan vooral contact met ons op!