053 2032 136

Terugblik Expert Sessie - Overgang Jeugdwet naar Wmo

We kijken terug op een waardevolle Expert Sessie – Overgang Jeugdwet naar Wmo. Tijdens deze sessie hebben betrokken Wmo- en Jeugdconsulenten en beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten hun visie en ervaringen gedeeld ten aanzien van een integrale aanpak binnen de interne samenwerking. Dit alles om jeugdigen in de fase naar volwassenheid (16-27 jaar) passende (vervolg)ondersteuning te kunnen bieden. Nogmaals willen we alle deelnemers bedanken voor de waardevolle bijdrage. Jullie inbreng is van essentieel belang om beter aan te kunnen sluiten bij deze doelgroep!