053 2032 136

Training: Rechtmatigheid PGB

SDO Support organiseert diverse trainingen in het sociaal domein waaronder de training: “Rechtmatigheid PGB”. Tijdens deze training wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te bepalen of het PGB rechtmatig wordt ingezet. U ontvangt onder andere informatie over het uitvoeren van dossiercontroles en over het voeren van een rechtmatigheidsgesprek met de budgethouder en/of diens vertegenwoordiger. Wij delen tijdens deze training ook ervaringen met betrekking tot het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles aan de hand van uitgevoerde projecten.

Bekijk onze agenda voor geplande data.

In company kunnen afspraken op maat worden gemaakt. neem voor meer informatie contact met ons op.