053 2032 136

Visualiseren helpt!

Het visueel maken van een probleem werkt verhelderend. Ten behoeve van probleemdefiniëring werken wij daarom vaak met stroomschema’s en swimlane diagrammen. Dit helpt ons inzicht te verkrijgen in het probleem doordat we deze letterlijk voor ons zien. Vandaag heeft een interne sessie plaatsgevonden waarbij we alle mogelijke scenario’s van een probleem binnen de administratie Wmo/Jeugd hebben blootgelegd. Naast nieuwe oplossingsrichtingen zorgt het voor nieuwe energie!