053 2032 136

Welkom Jeske!

Jeske studeert Toegepaste Gerontologie aan het Windesheim en is vorige maand begonnen met haar afstudeerstage. In het kader van deze stage voert ze een onderzoek uit dat zich richt op het voorbereiden op de toekomst van ouderen die hun derde levensfase ingaan en welke rol gemeenten hierin kunnen spelen.

Naast dat ze bezig is met dit onderzoek, ondersteunt ze ook bij de verschillende kwaliteitsonderzoeken die SDO Support uitvoert.

Nogmaals welkom Jeske, we zijn blij dat je sinds kort deel uit maakt van ons team!