053 2032 136

Monitoring Sociaal Domein

Met gemeenten die onze expertise inschakelen om te werken aan monitor, beginnen we altijd bij de basis. We gaan in gesprek om een aantal zaken helder te krijgen. Wat is het doel van de monitor? Welke data is beschikbaar? En voor wie is de monitor bedoeld? Klinkt misschien als voor de hand liggende vragen, maar we merken nog te vaak dat hier van te voren niet goed over nagedacht wordt.

Onze aanpak

Na een eerste gesprek gaan we aan de slag met de beschikbare data en leveren we een eerste versie op. Uniek hieraan is dat we naast een (digitale) presentatie van de dashboards, ook zorgen voor een document met toelichting. Dit document zien we als een soort “handboek” waarin staat welke dashboards er zijn, welke data is gebruikt, hoe je de data moet interpreteren en welke vragen beantwoord worden in welk dashboard. Uiteraard wordt dit handboek bijgewerkt naar aanleiding van de verdere ontwikkeling.

Zodra de basis van de monitor staat en gemeenten zich de dashboards eigen hebben gemaakt, is ruimte om de monitor naar eigen wens verder uit te bouwen. Dit is altijd maatwerk en altijd in overleg.

Aan de basis van de doorontwikkeling staat een meldingenlijst. De meldingen zijn opgedeeld in drie categorieën; een vraag, een wijzigingsverzoek en een wens.

Vaste contactpersonen

Iedere gemeente krijgt een eigen contactpersoon bij SDO Support. Het hebben van een vast aanspreekpunt zorgt ervoor dat de communicatielijnen kort zijn en dat er altijd inhoudelijk kan worden meegedacht. De contactpersoon is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de monitor op het technische vlak, maar is ook bedreven op het gebied van beleid en contractmanagement.

Binnen SDO Support is er een BI team die op wekelijkse basis overlegt. In dit BI team zitten de contactpersonen per gemeente, data analisten en BI specialisten. Tijdens dit wekelijkse overleg worden meldingen besproken, ideeën voor doorontwikkeling uitgewisseld en de planning getoetst.