053 2032 136

Reële tarieven HbH en begeleiding Wmo

De AMvB uit 2017 verplicht gemeenten om bij de maatschappelijke ondersteuning reële tarieven te hanteren. Inmiddels is deze maatregel geëvalueerd in 2020 en hoewel de meeste gemeenten het consulteren van de aanbieders over de kostprijselementen heeft ingevoerd in het proces van nieuwe inkoop, worden nog niet overal de gestelde doelen van de maatregel behaald.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet laten meestijgen van tarieven bij loonsverhogingen (CAO), het vertrouwen van gemeenten in de waarheidsgetrouwheid van de geleverde data van de aanbieders als ook de grote verschillen tussen aanbieders hierin. Er blijft dus een dringend advies staan aan gemeenten om het proces rondom reële tariefvoering door te ontwikkelen.

SDO Support kan hierbij helpen! We hebben inmiddels meerdere trajecten rondom reële tarieven uitgevoerd en zien dat we vooral in gespreksvoering een enorme meerwaarde kunnen leveren. Het hanteren van reële tarieven gaat verder dan alleen de kostprijselementen samen vaststellen. Het gaat om samenwerking, elkaars standpunten herkennen en erkennen. Geen enkel traject is hetzelfde. Er moet altijd rekening gehouden worden met de lokale omstandigheden.

Meer weten over wat SDO Support hierin voor u kan betekenen? Lissa Assink en Carlijn Metternich gaan graag met u in gesprek!

Toelichting AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur)

In de AMvB is een lijst opgenomen van kostprijselementen op basis waarvan de gemeente het tarief dient te bepalen. Het begrip ‘reëel’ weerspiegelt de (goede) verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. Wanneer een tarief ‘reëel’ is, is niet in de AMvB bepaald; dat is en blijft een keuze van de gemeente. Belangrijke toetssteen hierbij is dat het tarief tot stand komt in een transparant proces naar/met de aanbieders en dat het tarief herleidbaar en herkenbaar is.

Lissa Assink Projectcoördinator Sociaal Domein
Carlijn Metternich Directeur