053 2032 136

Implementatie administratieve beheersmaatregelen rechtmatigheid

Met de inrichting en uitvoering van preventie, toezichts- en handhavingstaken kunnen gemeenten voorkomen dat kwetsbare burgers de dupe worden van frauduleuze praktijken. SDO Support vindt dit een belangrijk uitgangspunt!

VNG Naleving heeft onlangs een routekaart gepubliceerd voor toezicht, handhaving en naleving voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. SDO Support heeft de ervaring dat het voor gemeenten complex is om beheersmaatregelen te implementeren die zorgen voor meer grip op kwaliteit en rechtmatigheid. Het is zinvol om beheersmaatregelen te integreren in het reguliere proces en deze gezamenlijk op te pakken. Een gezamenlijke aanpak door beleid, kwaliteit, de toegang, contractmanagement, mid- en backoffice en toezicht resulteert in meer draagkracht binnen de gehele organisatie. Hierdoor worden signalen eerder opgepakt en ontstaat uiteindelijk minder druk aan de achterkant.

SDO Support biedt ondersteuning aan gemeenten bij de implementatie van beheersmaatregelen die resulteren in grip op kwaliteit en rechtmatigheid. Lissa Assink: “We inventariseren de huidige werkwijze en brengen betrokkenen vanuit verschillende werkvelden bij elkaar. Onze kracht zit in onze kennis en ervaring met diverse werkvelden in het Sociaal Domein, hierdoor kunnen we diverse belangen overstijgend benaderen en meewegen in het proces. We spreken vooraf een duidelijk resultaat af en zorgen met onze praktische handvatten voor directe zichtbaarheid van dit resultaat.”

In onderstaande hand-out benoemen we administratieve beheersmaatregelen die direct toepasbaar zijn binnen het reguliere proces:

2021 Hand-out administratieve beheersmaatregelen SDO Support

Meer weten?

Lissa Assink, Carlijn Metternich en Tessa Gilbers gaan graag met u in gesprek.

Lissa Assink Projectcoördinator Sociaal Domein
Carlijn Metternich Directeur
Tessa Gilbers Directeur