053 2032 136

Kwaliteitsonderzoek begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen

“Om kwaliteit van begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen te beoordelen is inzicht nodig in het ondersteuningsplan en de waardering van de cliënt over de geboden voorziening.”

SDO Support voert al jaren kwaliteitsonderzoeken uit voor alle producten en diensten uit de Wmo. Zo ook voor begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Een kwaliteitsonderzoek bestaat vanuit onze visie altijd uit twee onderdelen:
– Tevredenheidsmeting
– Beoordeling van het ondersteuningsplan

Wij onderscheiden deze twee onderdelen omdat ze samen een goed beeld schetsen over de kwaliteit van de geboden ondersteuningsvorm. Een enkel onderdeel kan mogelijk een verkeerd beeld schetsen van de situatie. De beleving van de cliënt en de beoordeling van het ondersteuningsplan maakt dat we meerdere aspecten van kwaliteit meetbaar kunnen maken. Zowel vanuit het perspectief van de cliënt als vanuit vastgelegde informatie in het ondersteuningsplan.

Elk type ondersteuningsvorm kent een eigen meetinstrument. Daar waar je bijvoorbeeld bij “beschermd wonen” wilt beoordelen of er op de juiste manier met 24- uurs nabijheid van een begeleider wordt omgegaan, is dit bij “begeleiding” niet aan de orde. De doelen die (beleidsmatig en per beschikking) gekoppeld zijn aan de ondersteuningsvorm maken dus het verschil in de diverse meetinstrumenten.

Dit klinkt wellicht ingewikkeld, maar dat is het door onze ervaring inmiddels niet meer. We hebben voorbeeld-meetinstrumenten waaruit kan worden gekozen of we starten bij elke nieuwe klant met een workshop “Definiëring van kwaliteit”. Tijdens deze workshop gaan we met contractmanagers, beleidsadviseurs en desgewenst aanbieders aan de slag met het concretiseren van de kwaliteitskaders.

Het is hierbij niet erg als deze kaders nog niet zijn vastgelegd in overeenkomsten. Er samen aan committeren (aanbieders en gemeenten), het onderzoek gebruiken voor meer inzicht in kwaliteit en het verder aanscherpen van de definities is al een doel op zich. We maken hierbij altijd gebruik van een PDCA cyclus.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Carlijn Metternich (tel. 06 506 819 18) en Tessa Gilbers (tel. 06 303 428 11) gaan hierover graag met u in gesprek.