053 2032 136

Kwaliteitsonderzoek Hulp bij het Huishouden

De financiering van Hulp bij het Huishouden ligt de laatste jaren onder een vergrootglas. Hoort het wel thuis in de Wmo? Hoe wordt de signaleringsfunctie van huishoudelijk medewerkers ingevuld? Heeft het abonnementstarief geleid tot een (te) grote instroom met de daarbij behorende kosten? Allemaal vragen die gaan over de kaders, maar niet over de kwaliteit en de resultaten die behaald worden. Kunt u als gemeente vol overtuiging zeggen dat uw beleid en inkoop rond de huishoudelijke hulp treffend is?

Onderzoeken door heel Nederland

SDO Support voert vanaf 2012 kwaliteitsonderzoeken HbH uit voor meer dan 35 gemeenten in Nederland. We rapporteren de resultaten overzichtelijk en efficiënt. Door onze uitgebreide onderzoekservaring, weten we goed hoe en hoeveel vragen we moeten formuleren om tot een representatieve tevredenheids- en kwaliteitsmeting te komen. Onze aanpak blijkt dan ook succesvol. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze diensten. Daarom hebben we de Academie Sociaal Domein opgezet waarmee we de kennis van onze medewerkers up to date houden.
SDO Support heeft ruim 10 jaren ervaring in het uitvoeren van onderzoek en monitoring in Sociaal Domein en is een onafhankelijke partij. Dat maakt dat zowel klanten, zorgverleners als gemeenten zich open uitspreken en veel vertrouwen hebben in ons oordeel.

Onze aanpak

Het kwaliteitsonderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • Tevredenheidsmeting (subjectieve meting door gebruik van een gestructureerde vragenlijst)
  • Technische meting (schouwing woning door onze ervaren medewerkers)

De subjectieve beleving van de cliënt in combinatie met de schouwing van de woning door een van onze ervaren onderzoekmedewerkers, maakt dat we meerdere aspecten van kwaliteit meetbaar kunnen maken. Gemeenten die dit onderzoek laten uitvoeren willen met name weten of de inwoners tevreden zijn over de zorgaanbieder, de huishoudelijk medewerker en over het resultaat van de ingezette HbH. De technische meting en tevredenheidsmeting betreffen opzichzelfstaande modules. Deze kunnen ook apart van elkaar worden afgenomen. Echter de combinatie maakt dat de kwaliteit vanuit zowel een subjectief- als objectief perspectief in beeld wordt gebracht.

De uitkomsten van het onderzoek bevatten de volgende informatie:

  • Welke mate van tevredenheid heerst bij klanten over de huishoudelijk medewerker, zorgaanbieder en resultaat van het schoonmaken per gemeente en zorgaanbieder?
  • Welke zorgaanbieders presteren onder de maat bij de technische controle?
  • Waaruit blijkt dat deze zorgaanbieders onder de maat presteren?
  • Wat is de link tussen de technische kwaliteitscontrole en de tevredenheid van de klanten?

Aan de hand van dit onderzoek kunnen gemeenten:

  • In gesprek gaan met de zorgaanbieder over de uitkomsten.
  • Inkoop en beleid omtrent Hulp bij het Huishouden evalueren.
  • Informeren van het College van Burgermeesters en Wethouders over de uitvoering van het contract dat is afgesloten met de zorgaanbieders.

Onderzoek op maat

Het kwaliteitsonderzoek kan uiteraard op maat worden gemaakt. We denken graag mee! Het is een optie om het kwaliteitsonderzoek te combineren met een ander (beleids)vraagstuk. Bijvoorbeeld het effect van het abonnementstarief, inzicht in de kenmerken van de doelgroep HbH of de behoefte van gebruikers HbH als het gaat om de signaleringsfunctie van de huishoudelijk medewerker. Ook voeren wij kwaliteitsonderzoeken uit voor andere voorzieningen, waaronder begeleiding en dagbesteding. Wilt u meer weten over onze werkwijze en de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Carlijn Metternich, Tessa Gilbers en Lissa Assink gaan hierover graag met u in gesprek.

Carlijn Metternich Directeur
Tessa Gilbers Directeur
Lissa Assink Projectcoördinator Sociaal Domein