053 2032 136

Ervaringsonderzoek zorgaanbieders Wmo. Doet u mee?

Hoe ervaart u als zorgaanbieder Wmo de samenwerkingsrelatie met de gemeente binnen het Sociaal Domein? Wat is volgens u belangrijk bij deze samenwerking en zijn er volgens u verbeterpunten?

Merel Brookhuis voert onderzoek uit naar de rol van vertrouwen in de samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en zorgaanbieders ten behoeve van haar afstudeeronderzoek Sociologie aan de Universiteit Utrecht. De uitkomsten worden gebruikt om gemeenten handvatten aan te kunnen reiken om de samenwerkingsrelatie te verbeteren.

Werkt u bij een zorgaanbieder die zorg en/of ondersteuning levert vanuit de Wmo en wilt u uw ervaring met ons delen? Dat kan! Het neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag.

Klik op deze vragenlijst om deel te nemen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Lees dan onderstaande informatiebrief. Daarnaast staat Merel Brookhuis u graag te woord om het onderzoek nader toe te lichten en eventuele vragen hierover te beantwoorden.

Informatiebrief Ervaringsonderzoek zorgaanbieders WMO

Merel Brookhuis Onderzoeksmedewerker en afstudeerder