053 2032 136

Extra werk voor gemeenten door verstrekken energietoeslag en opvang vluchtelingen Oekraïne

Begin 2022 meldden wij al dat SDO Support, naast jarenlange ondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet, verschillende diensten levert voor uitkeringsadministraties Participatiewet. Lees hierover meer.

Nog geen maand na dit artikel viel Rusland buurland Oekraïne binnen en hierdoor kwam een vluchtelingenstroom op gang en werd de energietoevoer verstoord met de verergering van de energiecrisis tot gevolg.

Energietoeslag
Door middel van een wijziging van de Participatiewet kregen gemeenten de bevoegdheid om in 2022 via de bijzondere bijstand een energietoeslag (ambtshalve of via een aanvraag), toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen.

Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO)
Daarnaast werden gemeenten belast met de uitvoering van de ROOO: het bieden van opvang en voorzieningen aan ontheemden uit Oekraïne inclusief het verstrekken van woon- en leefgeld via de uitkeringsadministratie.

Bij veel gemeenten zorgden de uitvoering van bovengenoemde regelingen voor een gebrek aan capaciteit of werden deze extra werkzaamheden gedaan met bestaand personeel, hetgeen ten koste ging van de tijd voor andere reguliere taken, waardoor achterstanden ontstonden. Met de huidige arbeidsmarkt konden gemeenten daarnaast niet goed aan personeel met de benodigde kennis en vaardigheden komen.

In 2022 heeft SDO Support de uitkeringsadministraties van 5 gemeenten in Gelderland en Overijssel ondersteund met de uitvoering van de reguliere- en extra werkzaamheden.

Ook in 2023 zal de energietoeslag via de gemeenten worden verstrekt en op 1 februari 2023 zal de herziene ROOO in werking treden. Dit betekent wederom meer werk voor de medewerkers bij de gemeenten die zich bezighouden met de uitvoering van de regelingen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze ondersteuning van uitkeringsadministraties Participatiewet? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@sdo-support.nl of 053-2032136. Carlijn Metternich en Tessa Gilbers gaan hierover graag met u in gesprek.

Carlijn Metternich Directeur
Tessa Gilbers Directeur