053 2032 136

Heeft u als gemeente uw aanbod met verblijf wel volledig in beeld?

Begin dit jaar hebben we geschreven over veel voorkomende problemen bij de match tussen cliënt en aanbieder als het gaat om indicaties met verblijf (o.a. Beschermd Wonen), het realiseren van de zogeheten “zorgmatch”.

Hieronder een opsomming op uw geheugen op te frissen:

  • Wachttijden zijn lang, maar ook niet altijd kloppend
  • Aanbieders hebben (terecht) bepaalde voorwaarden voor het wel of niet opnemen van een nieuwe cliënt
  • Geen of weinig inzicht bij verwijzers/toewijzers over wachttijden en gehanteerde criteria aanbieders

We hebben veel reacties ontvangen van verschillende gemeenten die zich herkennen in de vraagstukken die spelen. Opvallend is de verscheidenheid van oplossingen die geopperd worden. De één zoekt het in de ICT op lokaal niveau, de ander wil een landelijk bemiddelingsportaal en weer een ander vindt het de verantwoordelijkheid van de eigen toegangsmedewerker om voldoende op de hoogte te zijn van de kenmerken van haar gecontracteerde aanbieders.

Overal zit wat ons betreft een kern van waarheid. Echter wordt hierbij vaak vergeten terug te gaan naar “de kern”. Dat klinkt simpel, maar wij zien in de praktijk vaak dat problemen rondom de zorgmatch met verblijf niet bij de kern worden aangepakt. Hoe pak je dit dan aan?

Het begint wat ons betreft bij inzicht in het gecontracteerde aanbod. Welke aanbieders zijn gecontracteerd en welke voorwaarden (in- en exclusie criteria) per locatie, het aantal plekken voor de Wmo, het aantal plekken voor de Wlz en de afspraken die kunt maken over de communicatielijnen rondom wachtlijsten.

Vanuit daar kun je denken aan processen, maar ook aan het vraagstuk rondom de klantvraag naar ondersteuning met verblijf (o.a. beschermd wonen) en de inschatting of vraag een aanbod aankomende tijd op elkaar zal aansluiten.

Meer weten over wat wij kunnen doen rondom dit vraagstuk? Lees onderstaand artikel nog eens door of neem contact met ons op!

Project effectieve match zorgvragers en zorgaanbod met verblijf

Meer weten?

Carlijn Metternich en Tessa Gilbers geven u graag meer informatie.

Carlijn Metternich Operationeel Directeur
Tessa Gilbers Projectmanager