053 2032 136

Kwaliteit van voorzieningen meten ten tijde van COVID-19

Om kwaliteit van geboden zorg en/of ondersteuning in het sociaal domein te meten, combineren we de subjectieve beleving van de cliënt met een objectieve beoordeling door onze medewerker. De subjectieve beleving vragen we uit op basis van een vooraf opgestelde vragenlijst en de objectieve beoordeling voeren we uit tijdens een fysiek bezoek bij de cliënt thuis en/of bij de zorgaanbieder die de ondersteuning levert. Voor Huishoudelijke Hulp wordt dan beoordeeld of de woning voldoet aan de afgesproken norm en bij Begeleiding en Dagbesteding wordt onder andere het ondersteuningsplan beoordeeld. Een combinatie van de subjectieve beleving van de cliënt en een objectieve beoordeling door onze medewerker, maakt dat wij de kwaliteit kunnen meten.

Ten tijde van COVID-19 zijn wij gestart met het uitvoeren van telefonische interviews als tijdelijk alternatief. Het betreft geen volledige vervanging van het onderzoek in de vorm van een fysiek bezoek, aangezien onze medewerker de objectieve schouw niet fysiek kan uitvoeren. Wel is het een passend tijdelijk alternatief in deze tijd. Op deze manier kunnen gemeenten toch verantwoorden dat zij stappen hebben ondernomen om de kwaliteit te meten, waarbij zij rekening hebben gehouden met de veiligheid van hun inwoners ten tijde van COVID-19.

Voor gemeenten waarbij we de kwaliteit door middel van telefonische interviews meten, kijken we gezamenlijk naar een vragenlijst waarbij extra elementen uitgevraagd kunnen worden. Denk hierbij aan het uitvragen van ervaringen van inwoners tijdens de corona-periode.

We denken graag met gemeenten mee voor een passende werkwijze en extra vragen die inzicht bieden in de ervaringen van inwoners om op deze wijze de kwaliteit te meten. We kunnen ook de verplichte vragen ten behoeve van het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek (CEO) meenemen in het kwaliteitsonderzoek. Het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek bieden we ook aan als aparte dienst binnen onze onderzoeken.

Meer weten?

Amaal Shamari en Tessa Gilbers geven u graag meer informatie.

Tessa Gilbers Projectmanager