053 2032 136

Onderdeel prestatielevering Pgb: Controle Pgb plan

SDO Support voert onderzoeken uit naar de prestatielevering bij een Pgb. We starten dit onderzoek altijd met een dossiercontrole. We doorlopen het hele administratieve en juridische proces van toekenning van een voorziening tot de vaststelling van het pgb-plan om vervolgens naar de zorgovereenkomsten en declaraties te kijken.

Veel gemeenten hebben inmiddels het pgb plan of budgetplan opgenomen in het proces van toekenning van een pgb. In dit pgb plan geeft de burger aan hoe deze het pgb wil besteden, aan welke zorgverleners en op welke wijze de administratie wordt uitgevoerd.

Bij de meeste gemeenten wordt pas het pgb toegekend, nadat dit plan is ingediend. We hebben echter geconstateerd dat de wijze waarop dit plan beoordeeld wordt zeer divers is. Er zijn gemeenten waarbij er een volledig uitgewerkt plan moet liggen en er tussen de regels door direct beoordeeld wordt of dit een plan is van iemand die de pgb administratie kan voeren.

Bij andere gemeenten is het akkoord als de wijze van besteding nog niet (helemaal) duidelijk is.

Tijdens onze controles kijken we met name naar:

  • Sluit het pgb plan aan bij de conclusies uit het onderzoek?
  • Kloppen de genoemde AGB codes en Kvk nummers?
  • Is de vertegenwoordiger niet ook de zorgverlener?

Wat ons opvalt is dat er veel gedateerde pgb plannen zijn. We zien dat gemeenten steeds beter in staat zijn om aan de voorkant te beoordelen of een pgb passend is. Zelfs als je de indicatie van een voorziening niet wilt herzien, kun je als gemeente de toekenning van pgb periodiek opnieuw beoordelen. We raden gemeente aan om periodiek een nieuw pgb plan op te vragen bij haar budgethouders. Vind u dit te belastend voor uw inwoner met een pgb? Vraag u zelf dan af of een pgb passend is.

Budgetvaardigheid toetsen

Een pgb plan kun je ook inzetten om deels de budgetvaardigheid te toetsen. We zien het als een gemiste kans om in het pgb plan niet een onderdeel met betrekking tot budgetvaardigheid op te nemen. Naast dat u als gemeente inzicht krijgt in hoe de budgethouder omgaat met de administratie en de besteding van het pgb, zorgt het bij de budgethouder voor bewustwording van plichten rondom de administratie van het pgb.

Landelijk kennen we 10 basis principes met betrekking tot pgb vaardigheid. Naar de donker blauwe onderdelen kun je vragen in het pgb plan.