053 2032 136

Integrale aanpak kwetsbare jeugdigen

Om een effectieve integrale aanpak te hanteren, gericht op kwetsbare jeugdigen in de fase naar volwassenheid, is het o.a. van belang dat gemeenten op organisatorisch- en beleidsniveau duidelijke verwachtingen uitspreken over de rol en positionering van diverse betrokken consulenten ten aanzien van de integrale aanpak. Het is aan te bevelen deze verwachtingen gezamenlijk met consulenten uit te werken naar een praktisch stappenplan. SDO Support heeft hiervoor een eerste aanzet gedaan.

Het stappenplan richt zich bij de uitvoering op lokaal en regionaal beleid echter aangezien het thema betrekking heeft op landelijk niveau is het ook belangrijk dat gemeenten onderling informatie delen. Hierbij is het van belang dat gemeenten focussen op wat wél mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving.